Kennisprogramma Energielandschappen

Kennisprogramma Energielandschappen

Wij willen Utrechtse gemeenten laten profiteren van elkaars en andermans kennis op het thema Energielandschappen

Om energieneutraal te kunnen worden, is ook grootschalige energieopwekking in het buitengebied hard nodig. Energielandschappen dus, met windmolens, zonnevelden en andere energietechnieken. De inpassing van deze duurzame energie is een behoorlijke uitdaging, vanwege alle andere ruimtelijke waarden en kwaliteiten die lokaal aanwezig zijn. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten. Want alleen met goede beleidsinstrumenten en inzet kun je voldoende vaart maken met energielandschappen, op een manier die acceptabel is voor de  lokale gemeenschap.

Kennisprogramma

Omdat gemeenten veel meer van elkaar zouden kunnen leren op dit vlak, hebben NMU en de provincie Utrecht het Kennisprogramma Energielandschappen in het leven geroepen. Primair is dit programma bedoeld voor Utrechtse gemeenteambtenaren. Met bijeenkomsten en handreikingen faciliteren we de uitwisseling van ervaringen en goede beleidsideeën. Zo organiseerden we op 30 januari 2019 de bijeenkomst ‘Zonnevelden van A tot Z: Wat werkt, en wat werkt niet?’ Op basis van een vergelijking tussen een succesvol en een minder succesvol zonproject hebben we een reeks do’s en dont’s voor gemeenten en ontwikkelaars in kaart gebracht. Ook hebben we eind 2018 een overzicht gemaakt van de beleidsinstrumenten die Utrechtse gemeenten al in gebruik hebben, en waar die online te vinden zijn.

Download het overzicht van de beleidsinstrumenten

Drievoudig duurzaam

De basis van de gezamenlijke zoektocht in het Kennisprogramma komen we met een energievoorziening die ‘drievoudig duurzaam’ is:

  1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van energieneutraliteit te bereiken.
  2. Zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving.
  3. Participatie: betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders in planvorming, eerlijke verdeling van lusten en lasten en streven naar (min.) 50% lokaal eigendom.

Deze visie is o.a. nader uitgewerkt in onze handreiking De Constructieve Zonneladder, terug te vinden in de Toolbox.

Tags: