Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

juni 21, 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat gemeenten in 2021 een zogenaamde Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan.

Rapport Transitievisie Warmte

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte visies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld kunnen dienen voor volgende transitievisies.

Sterke punten gebundeld

Deze sterke punten hebben wij gebundeld in een handzaam rapport. In het rapport geven wij aanbevelingen voor het schrijven van een goede transitievisie Warmte en geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten. Gemeenten die nog aan de slag moeten gaan met hun transitievisie kunnen het rapport gebruiken om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Contact

Heb je na het lezen van het rapport nog vragen, of wil je ideeën uitwisselen over jouw transitievisie? Neem dan contact op met de onderstaande personen!

Download het Rapport Transitievisie Warmte

Tags: