Duurzame Landbouw met Natuur

Duurzame Landbouw met Natuur

Met Duurzame Landbouw met Natuur zijn we aan de slag met duurzame maatregelen op het boerenerf, voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur: maatregelen die de biodiversiteit verbeteren en tegelijkertijd het boerenbedrijf toekomstbestendiger maken.

Samen voor boer én natuur

Natuur en landbouw zijn beide belangrijk voor de samenleving. Boeren produceren ons voedsel, onderhouden het agrarische cultuurlandschap en nemen deel aan agrarisch natuurbeheer. Natuur is van belang: het gaat om onze leefomgeving en ons welbevinden. De laatste decennia werden de scheidslijnen tussen landbouw en natuur steeds harder, met alle gevolgen van dien. Die scheidslijn is onterecht en onnodig. In Duurzame Landbouw met Natuur zet de NMU in op de combinaties en raakvlakken, waar landbouw én natuur van profiteren.

Utrechtse natuur- en landbouworganisaties hebben een gezamenlijke droom. In die droom is duurzame landbouw met natuur vanzelfsprekend. Boeren werken nauw samen met groene organisaties. Zo wordt voedsel op zo’n manier geproduceerd dat onze leefomgeving er beter van wordt. In het Utrechtse landelijke gebied neemt hiermee de biodiversiteit toe. En tegelijkertijd verdienen ondernemers in het buitengebied hun welverdiende boterham.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking van LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), gezamenlijke agrarische collectieven Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

De samenwerkende partijen voeren samen diverse projecten uit. Zo adviseren en ondersteunen we agrariërs met duurzame bedrijfsplannen en onderzoeken we duurzame verdienmodellen. Bij de uitvoering werken we nauw samen met de Provincie Utrecht.

Op de website van LaMi publiceren we onder andere over activiteiten die in het kader van Duurzame Landbouw met Natuur georganiseerd worden. Hieronder is meer informatie te vinden over verschillende onderdelen van het project.

Documentaire over weidevogelbeheer in Utrecht

Zijn natuur en landbouw twee strikt gescheiden werelden? Nee, wij vinden van niet! In deze documentaire leggen we uit waarom. In +/- 15 minuten zie je hoe weidevogelbeheer, en met name de samenwerking tussen de verschillende organisaties, tot stand komt. Je vindt de hele documentaire op ons YouTube kanaal.

Deelprojecten

Meer informatie? Neem contact op met Ton!

Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager duurzame landbouw met natuur