Duurzame landbouw met natuur

Duurzame landbouw met natuur

Met Duurzame Landbouw met Natuur zijn we aan de slag met duurzame maatregelen op het boerenerf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen, die de biodiversiteit versterken en tegelijkertijd het boerenbedrijf toekomstbestendiger maken.

Duurzame Landbouw met Natuur: samen voor boer én natuur

Natuur en landbouw zijn beide belangrijk voor de samenleving. Boeren produceren ons voedsel, onderhouden het agrarische cultuurlandschap en nemen deel aan agrarisch natuurbeheer. Natuur is van belang: het gaat om onze leefomgeving en ons welbevinden. De laatste decennia werden de scheidslijnen tussen landbouw en natuur steeds harder, met alle gevolgen van dien. Die scheidslijn is onterecht en onnodig. Bij Duurzame Landbouw met Natuur gaat het om combinaties, waar landbouw én natuur van profiteren.

Kabinetsplannen voor stikstof goede eerste stapUtrechtse natuur- en landbouworganisaties hebben een gezamenlijke droom. In die droom is duurzame landbouw met natuur vanzelfsprekend. Boeren werken nauw samen met groene organisaties. Door samen aan de slag te zijn wordt voedsel op zo’n manier geproduceerd dat onze leefomgeving er beter van wordt. In het Utrechtse landelijke gebied neemt de biodiversiteit toe. En tegelijkertijd verdienen ondernemers in het buitengebied hun welverdiende boterham.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking van LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), gezamenlijke agrarische collectieven Utrecht, Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

De samenwerkende partijen doen samen diverse projecten. Zo adviseren en ondersteunen we agrariërs met duurzame bedrijfsplannen en onderzoeken we duurzame Verdienmodellen

Enkele voorbeelden uit de provincie Utrecht en omgeving
• Agrarisch natuurbeheer: nemen van allerlei natuurvriendelijke maatregelen.
• Particulier natuurbeheer door boeren in het natuurnetwerk, zoals de natuurboeren in de Wilnisse Bovenlanden.
• Natuurcoöperatie Krimpenerwaard: boeren verzorgen beheer van weidevogels, planten en moeras/rietland
• Levendige boerensloot: samenwerking van waterschappen en agrarische natuurverenigingen in het Utrechtse veenweidegebied voor ecologisch slootbeheer
• Kringlooplandbouw: 300 Utrechtse boeren studeren in groepen op manieren om alle stoffen die bij landbouw vrijkomen, er ook weer in te stoppen.

Dit is slechts een kleine greep uit een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Tags:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ton

Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager Duurzame landbouw met natuur