Duurzame Verdienmodellen

Duurzame Verdienmodellen

Je kunt niet groen doen als je rood staat. Daarom verspreiden we bestaande kennis over duurzame verdienmodellen voor agrariërs en helpen we ze om deze te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Veel agrariërs, MKB’ers en (semi)overheden zijn op zoek naar verdienmodellen die het mogelijk maken op een toekomstbestendige manier te blijven boeren. Want: je kunt niet groen doen als je rood staat. De LTO Noord, Natuurmonumenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit, Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht werken daarom samen aan het project Duurzame Landbouw met Natuur.

Als onderdeel hiervan onderzoeken we Duurzame Verdienmodellen, waarin landbouw en natuur in evenwicht zijn. Samen verspreiden we bestaande kennis over duurzame verdienmodellen en helpen we agrariërs deze te implementeren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Zo’n verdienmodel bestaat uit verschillende bouwstenen die door de individuele ondernemer op een eigen manier gecombineerd kunnen worden.

Voor dit project hebben we de mogelijkheden, bestaande kennis en ervaringen met dit soort bouwstenen overzichtelijk op een rij gezet in 10 factsheets.

Download de factsheets

Boerderij de Zonnewijzer in Bunnik

Op boerderij De Zonnewijzer in Bunnik geven Miranda en Ko de natuur de ruimte: hun 90 koeien lopen hier tussen de bossen en boomgaarden van het landgoed. Hierdoor hebben zij hun verdienmodel verbreed: naast de opbrengst uit de melk genereren ze ook inkomsten uit andere activiteiten, waaronder verkoop via de korte keten en educatie.

Boerderij de Grazige Weiden in Oudewater

In Oudewater hebben Jan en Conny Graveland een inspirerend duurzaam verdienmodel gerealiseerd. Hun zorgboerderij met vijftig koeien is meer dan alleen landbouw; het is een plek waar zorg en duurzaamheid samenkomen.

Boerderij Hartstocht in Abcoude

Op de biologisch melkveehouderij Hartstocht in Abcoude heeft Henk den Hartog zijn verdienmodel verbreed met verschillende nevenactiviteiten, waaronder een composteertak.

Ons Polderhart

De gebiedscoöperatie Ons Polderhart is drie jaar geleden opgestart door melkveehouder Hans van Soest. Vanuit de coöperatie voeren ze projecten uit, zoals zon op dak, kleine windmolens op boerenerven en het verwijderen van asbestdaken.

Vragen of interesse? Neem contact op met Isabel

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving