Handboek Bouwen voor de toekomst

Handboek Bouwen voor de toekomst

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd. De omslag naar een circulaire economie; klimaatadaptatie; energietransitie; biodiversiteit; mobiliteitstransitie; verstandig en efficiënt ruimtegebruik; oplossen van de wooncrisis; en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tien duizenden nieuwe woningen in onze provincies kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

Bekijk of download handboek “Bouwen voor de toekomst”

Handboek Bouwen voor de toekomst

Download het handboek

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van het Convenant Duurzame Woningbouw in de provincie Utrecht. De kennis die zij vergaarde tijdens interviews en inhoudelijke sessies, heeft zij gepubliceerd in het Handboek Bouwen voor de Toekomst.

Dit handboek is een schat aan informatie en bevat talloze voorbeelden en citaten van experts die laten zien dat duurzame woningbouw niet alleen mogelijk is, maar ook al plaatsvindt. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energiepositief, circulair, biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief en gezonde leefomgeving. Neem een kijkje en laat je inspireren!

Onze hoop is dat de inhoud van dit handboek mensen en organisaties zal motiveren om zich aan te sluiten bij de hoogste ambities van het Convenant Duurzame Woningbouw, namelijk het behalen van de gouden status.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Pauline!

Profiel Pauline van Norden

Pauline van Norden

Projectleider klimaat - circulaire samenleving