Handboek Bouwen voor de toekomst

Handboek Bouwen voor de toekomst

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd: de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteitstransitie, verstandig en efficiënt ruimtegebruik, oplossen van de wooncrisis en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tienduizenden nieuwe woningen in onze provincie kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

Bekijk of download handboek “Bouwen voor de toekomst”

Handboek Bouwen voor de toekomst

Download het handboek

Met dit handboek bieden we u een handvat voor het bouwen van duurzame wijken die niet alleen het tekort aan betaalbare woningen aanpakken, maar ook grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaat-, stikstof en natuurcrisis. We hebben gebruik gemaakt van kennis van experts, netwerken en rapporten. We gaan graag samen aan de slag.

Om u net zo enthousiast te maken als wij al zijn, laten we met concrete voorbeelden zien wat er allemaal al kan. En daar laten we het niet bij. We nemen u mee in wat het oplevert om op deze manier te bouwen, wat de rol van industriële woningbouw is, en wat de financiële consequenties zijn. Tot slot doen we suggesties voor hoe je als gemeente de leiding kunt nemen door voor goud te gaan! Bekijk hier het handboek.