Ondernemers willen verduurzamen maar weten niet hoe

januari 9, 2019

Ondernemers willen verduurzamen maar weten niet hoe

Een groot deel van de Nederlandse ondernemers geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over manieren waarop ze kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de economie.  Ze willen graag meehelpen, maar dit blijkt in de praktijk vaak lastig. Met name kleine ondernemingen wensen meer informatie over het verduurzamen van hun bedrijf. Dit blijkt uit een enquete die de Kamer van Koophandel recent heeft gehouden onder 950 ondernemingen. 

De grootste behoefte is er aan ondersteuning in duurzaam ondernemen en geslaagde voorbeelden van andere bedrijven. Zo’n 70% van de deelnemers gaf aan hier graag meer informatie over te krijgen. Voornamelijk zzp’ers en mkb’ers ervaren het gebrek hieraan als een struikelblok.

Van marktkraam tot bouwbedrijf
De behoefte aan informatie is dus groot. Dat geld voor ondernemers in alle sectoren. Marktkramen die met zonnepanelen op het dak willen werken en bouwbedrijven die meer willen doen op het gebied van hergebruik van materialen. De overheid weet volgens deze bedrijven weinig, dus de hulp komt vaak niet van deze kant.

Lokale oplossingen
Gelukkig zijn er vaak ook lokale oplossingen. Zo is er 16 januari een bijeenkomst georganiseerd over circulaire economie, waar onder anderen bouwbedrijven die materialen willen hergebruiken, in gesprek kunnen gaan met koplopers op dit gebied.
Ook heeft de NMU een servicepunt voor ondernemers. Bij dit loket kun je terecht met vragen over het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Daarnaast kan de NMU met je meedenken en waar nodig ondersteunen. Sinds 2015 heeft het Servicepunt ruim 40 zonne-energie projecten ondersteund.
Het Energiefonds Utrecht is er voor initiatiefnemers (zoals MKB’ers, projectonwikkelaars en coöperaties) van duurzame energieprojecten in de gehele provincie Utrecht.

Zoektocht naar subsidies
Een ander probleem is de grote zoektocht naar subsidies. Slechts 4% van de zzp’ers en 15% van de mkb’ers maakt hier op dit moment gebruik van. En dat is niet vanwege onwil, maar vanwege onwetendheid of het gebrek aan tijd dit uit te zoeken. De KVK geeft aan dat veel ondernemers niet weten dat ze in aanmerking komen voor een potje. Daarom raden ze aan toch tijd te investeren en goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.

Bron: NOS.nl