Servicepunt Energie Lokaal

Wij helpen je initiatief groeien!

Servicepunt Energie Lokaal

Het Servicepunt Energie Lokaal Utrecht van de NMU ondersteunt sinds 2011 lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Wij bieden een loket voor vragen en denken met initiatiefnemers mee bij het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Inmiddels ondersteunt het Servicepunt ruim 50 energie initiatieven in de provincie Utrecht.

De NMU heeft als doel dat lokale energieprojecten voor vijftig procent in lokaal eigendom gerealiseerd worden. Lokale energie-initiatieven hebben een belangrijke rol om deze participatie bij energieprojecten te realiseren.

Wat kun je verwachten van het Servicepunt Energie Lokaal Utrecht?

  • Wij kennen en onderhouden contact met talrijke Utrechtse initiatieven en brengen ze ook met elkaar in contact. Zo ontstaat een levendig netwerk, dat enthousiasmeert en onderlinge uitwisseling mogelijk maakt.
  • Wij bieden een loket voor vragen. Het servicepunt is zo dé plek voor informatie en advies, kennisuitwisseling en het leggen van contacten op het terrein van lokale duurzame energie.
  • Wij denken met je mee bij het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Lopen initiatieven tegen belemmeringen of vragen aan die we samen niet weten op te lossen, dan benaderen we een expert uit ons netwerk of een ander initiatief die een oplossing weet.
  • Afhankelijk van de situatie kunnen wij maatwerk bieden om het lokale energie-initiatief verder te helpen. In sommige gevallen ontwikkelen we projecten mee indien hier wensen voor zijn. Hiermee worden lokale projectleiders ook opgeleid om een volgend project zelf te kunnen ontwikkelen.
  • Ook organiseren wij uitwisselings- en kennismomenten voor lokale initiatieven. De tweejaarlijkse U-Thuis bijeenkomsten in het provinciehuis is zo dé netwerkbijeenkomst voor lokale energie initiatieven in de provincie Utrecht geworden.

Ben je ook actief met een lokaal energie initiatief of zou je ermee willen starten? Neem dan contact op met Sofie! Zij helpt je graag verder bij de planvorming en realisatie. 

Projectleider Servicepunt Energie Lokaal

Profiel Sofie ten Have

Sofie ten Have

Ondersteuning energie-initiatieven