Jouw nieuwbouwwoning aardgasvrij? Haal de NMU erbij!

juni 7, 2019

Jouw nieuwbouwwoning aardgasvrij? Haal de NMU erbij!

We willen van het aardgas af en er zijn zeer goede alternatieven voor verwarming van woningen. Toch zijn er nog veel projecten in voorbereiding die op een nieuw aardgasnetwerk worden aangesloten. De NMU vindt dat een zeer ongewenste ontwikkeling. We roepen gemeenten daarom op om de plannen aan te passen. En we helpen adspirant-kopers om hun nieuwbouwwoning alsnog aardgasvrij te maken!

De ‘gasprojecten’ zijn projecten waarvoor de vergunningaanvraag voor 1 juli vorig jaar is ingediend. Op 1 juli 2018 trad de wet Versnellling EnergieTransitie (VET). Deze wet verbiedt gemeenten vergunningen af te geven voor nieuwbouw op aardgas. Maar hoewel het mag, is aansluiting op gas een slecht idee. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het  tegengaan van CO2-uitstoot door aardgasvrije nieuwbouw ‘laaghangend fruit’.

Ook overheden zien liever geen nieuwbouw op aardgas meer. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Veel gemeenten nog eerder. Met elkaar wordt gewerkt aan Regionale Energie Strategieën om voldoende energie op te wekken en de gebouwde omgeving van het gas af te halen. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. De verbazing is daarom groot dat het in de provincie Utrecht toch nog zo vaak voorkomt dat nieuwbouwwoningen op aardgas worden aangeboden.

Nog volop aardgaswoningen

Zo is er in Odijk, gemeente Bunnik het nieuwbouwproject ’t Burgje (141 woningen). Ook in bijvoorbeeld in de gemeente Driebergen (project Eykendael, 15 woningen), Soest (Stichting Philadelphia Zorg, Soesterberg, 56 woningen en project Beukenhof van Rademaker Vastgoedontwikkeling, 13 woningen), Leusden (De Verborgen Tuinen, 66 woningen) en Amersfoort (Paal 5, 49 woningen) zijn projecten, waar kopers woningen op aardgas worden aangeboden. Soms bieden ontwikkelaars de kopers wel de keuze voor een woning met warmtepomp.

Gemeenten, praat met ontwikkelaars

Het kan ook anders: De NMU roept gemeenten op actief in gesprek te gaan met ontwikkelende partijen en te bezien waar zij samen de plannen kunnen omvormen tot aardgasvrije nieuwbouw. Zo heeft de gemeente Leusden haar legesverordening vergroend; de gemeente geeft een deel van de leges terug bij gasloze ontwikkeling. Vanuit het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij (juni 2018) is het Switchteam Aardgasvrij in het leven geroepen; via RVO kunnen ontwikkelaars en gemeenten advies inwinnen over hoe nieuwbouwplannen mét aardgas zo goed mogelijk omgevormd kunnen worden tot plannen zónder aardgas.

Kopers, vraag de NMU om hulp!

NMU komt graag in contact met potentiële kopers van nieuwbouwwoningen. Voor kopers die zich organiseren, kan de NMU meehelpen voorlichtingsavonden te organiseren over wat een gasloze woning betekent op gebied van comfort, gebruik, kosten en hoe de meerprijs gefinancierd kan worden. Ook kan de NMU ondersteunen in het voeren van het gesprek met ontwikkelende partijen, gemeente en netbeheerder. Eerder organiseerde de NMU avonden met kopers van de woningen van ’t Burgje te Odijk. Het verslag van de meest recente avond leest u hier en advies over financiering van de gasloze woning is hier te vinden.

Tags:

Voor meer informatie:

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving