Het beste Utrechtse lokale energie initiatief van 2023

april 19, 2023

Woerden Energie: beste Utrechtse lokale energie initiatief van 2023

Het beste Utrechtse lokale energie-initiatief van 2023 is geworden: Woerden Energie! Het initiatief ontving dinsdagavond 18 april een cheque ter waarde van €500,= in het Stadskantoor van Utrecht voor hun vrijwillige inzet voor de energietransitie van onderop. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse U-Thuis voorjaarsbijeenkomst voor energie initiatieven in de Provincie Utrecht.

Ieder jaar kunnen duurzame energie-initiatieven zich bij het Servicepunt Energie Lokaal van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aanmelden en kans maken om het beste initiatief van het jaar te worden.

uitreiking prijs beste energie initiatief
De prijs werd uitgereikt door Sofie ten Have (NMU)

De drie genomineerden voor de prijs waren;

Woerden Energie: deze energiecoöperatie wil in de gemeente Woerden veel (!) duurzame energie realiseren. In hun onderzoek Energielandschap Woerden vertellen ze hoe: namelijk met de bewoners/omwonenden en de opbrengsten inzetten tegen energiearmoede. Er ligt een concrete locatie voor een zonnegaard – zonneveld en boomgaard – die natuurinclusief ontwikkeld gaat worden.

Energie in Smitsveen is: een project met vele partners, waar vrijwilligers van Energie Actief Soest en uit Smitsveen zelf bij meer dan 500 bewoners met een kleine portemonnee energiebesparende maatregelen hebben genomen. Met vallen en opstaan wisten zij vertrouwen te krijgen in de buurt!

Buurtteam eurowoningen: werkt aan een aardgasvrije wijk. Als de buurt eenmaal klaar is, betekent dit een enorme CO2 reductie. Het buurtteam zorgt voor een persoonlijke aanpak en oplossingen vanuit de gemeenschap zelf.

Hoewel alle drie de genomineerden geweldig werk leveren voor de energietransitie, springt Woerden Energie er volgens de jury uit vanwege hun pro-actieve houding in Woerden bij de zoektocht naar goede locaties voor energie-opwekking, de plannen om met de opbrengsten energiearmoede tegen te gaan en de concrete plannen en toegewezen locatie voor een Zonnegaard waarbij ze natuur en 14 MW (stroom voor ongeveer 3500 huishoudens) aan zonnepanelen willen combineren.

Wat gaat Woerden Energie doen met de prijs? ‘’Met dit bedrag kunnen we nog meer mensen die in energiearmoede zitten helpen, dus we zijn er heel blij mee!”

Deze prijs, ter waarde van 500 euro, wordt ieder jaar uitgereikt aan een collectief duurzaam project. De initiatieven worden beoordeeld op impact, innovativiteit, lokaal draagvlak en koppeling van de energietransitie met andere thema’s. Vorig jaar wonnen de Energieke Rondeveners, voor hun inzet voor energiebesparing en de dorpsberaden waarmee ze bewoners constructief naar de energietransitie lieten kijken.

Vanaf 2023 wordt de prijs uitgereikt vanuit het Servicepunt Energie, een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Energie van Utrecht.

Tags: