Voorjaarsbijeenkomst | voor lokale energie-initiatieven

Voorjaarsbijeenkomst lokale energie-initiatieven

''Een heel mooie netwerkbijeenkomst waar mensen van de initiatieven en overheden elkaar treffen zonder dat je er een afspraak voor hoeft te maken.''

U-Thuis bijeenkomst

Op 18 april 2023 delen we op de U-Thuis bijeenkomst inspirerende voorbeelden om de provincie te verduurzamen en gaan we in gesprek over de praktische uitdagingen van de energietransitie. Thema dit keer: de integrale energietransitie.

Wat is er te doen op 18 april?

  • Onze hoofdspreker is Pallas Agterberg, challenge officer bij Alliander.
  • Het lokale initiatief van het jaar wordt bekendgemaakt! Ben jij onderdeel van een initiatief, kijk hier
  • Zes deelsessies
  • De energiemarkt
  • De borrel

Hoofdspreker  | Programma | Deelsessies Energiemarkt 
Voor wie is de voorjaarsbijeenkomst

Locatie: Stadskantoor, naast Utrecht CS.

Ik meld me meteen aan!

 

Hoofdspreker

Pallas Agterberg, Challenge Officer (Alliander)

Opschalen is kopiëren – naar een integraal Buurt Energie Systeem

“Vanuit Alliander nemen we het initiatief om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen. We denken mee over keuzes in de warmtetransitie, waarbij de mogelijkheden van het toekomstige energienet inzichtelijk worden en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. Het realiseren van warmtenetten kan lastig zijn in gebieden met bestaande bouw. Het Buurt Energie Systeem kan helpen om juist ook daar warmtenetten betaalbaar en mogelijk te maken. Met de lokaal opgedane kennis kan dan ook gekeken worden onder welke voorwaarden het Buurt Energie Systeem een goede oplossing kan zijn voor andere wijken in Nederland.”

Programma

Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1 Utrecht (naast Utrecht CS)
19.00 uur: inloop bij energiemarkt
19.30 uur: start en welkomstwoord door Nienke Boneschansker (U-Thuis)
19.40 uur: hoofdspreker Pallas Agterberg
20.20 uur: uitreiking beste energie-initiatief
20.25 uur: lancering Servicepunt Energie
20.30 uur: toelichting deelsessies
20.35 uur: pauze met energiemarkt
20.45 uur: start deelsessies
21.30 uur: borrel en netwerken bij de energiemarkt
22.15 uur: einde

Bekijk de vorige bijeenkomst!

Aan de slag in deelsessies!

Energiemarkt

Deelsessies (na de pauze, drie kwartier)

Collectief of individueel?

Wat zijn de voor en nadelen van individuele warmteoplossingen versus collectieve oplossingen? Hoe maak je de afweging van kosten voor de bewoners versus maatschappelijke kosten? Of de afweging van ruimte in de openbare ruimte of in huis?
Door: Jessica Doorn en Sofie ten Have, projectleiders energie NMU en Peter ten Have van Huibertstroom.

Biobased isoleren kun je leren

Biobased materialen nemen CO₂ op in plaats van CO₂ uitstoot te veroorzaken. Een goed idee dus om daar je huis mee te isoleren, maar hoe pak je dat aan en welke keuzes zijn er?
In deze sessie verkennen we wat minimaal wenselijk is om een uitvoerbaar en begrijpelijk stappenplan te maken en tot verantwoorde keuze van materialen en uitvoerder te komen.
Isoleren kun je (samen) leren!
Spreker: Wytze Kuiper (Cirkelstad)

Workshop puntensysteem duurzame keuzes bij herontwikkeling (voor gemeenten)

Hoe maak je als gemeente een integrale duurzame afweging voor binnenstedelijk herontwikkeling. Welke duurzame wensen pas je toe? Gemeente Veenendaal heeft hiervoor een puntensysteem ontwikkeld. In de workshop hoor je hoe je hier zelf mee aan de slag kan gaan, aan de hand van een voorbeeldproject.
Door: Amber Holdijk en Bob Dijkman Dulkes (gemeente Veenendaal)

Voor de wind gaan

Meer windenergie in provincie Utrecht
De provincie Utrecht loopt achter met het opwekken van windenergie. De verhouding tussen zonnepanelen en windmolens raakt uit balans. Hoe kunnen er meer coöperatieve windprojecten gerealiseerd worden in de provincie Utrecht? Wat is daarvoor nodig? Sprekers: Koen Hordijk, (voorzitter Woerden Energie), over het rapport Energielandschap Woerden en de plannen voor wind in Woerden, Ivo Thonon (Rijne Energie) en Wijnand Jonkers (provincie Utrecht) over de windplannen van de provincie
O.l.v. Stella Eitjes, Energie van Utrecht

Buurtenergiesysteem

Een Buurt Energie Systeem (BES) is een voor Nederland nieuwe oplossing om bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken. Met beproefde techniek wordt een collectieve warmteoplossing gerealiseerd om 400 tot 800 woningen op een duurzame manier te verwarmen. Bewoners krijgen zelf zeggenschap over de exploitatie van het systeem en kunnen ook eigenaar worden.
Sprekers: Noël Spauwen (Duurzaam Hengstdal) Roelof Potters (Alliander)

Bewoner centraal

Samenwerken en co- creatie. Hoe ga je samen met inwoners aan de slag als het gaat om een onderwerp als energietransitie. En hoe zorg je dat je daarbij ook de mensen bereikt die in een kwetsbare positie zitten. Aan de hand van een voorbeeldcasus geven we de mensen handvatten/handelingsperspectieven mee.

Deze sessie is bedoeld voor mensen in de uitvoering, beleid, ambtenaren.
Spreker: Hadewych Cliteur (Pharos)

Energiemarkt

Informatieteam asbestdaken

Kom langs en ontdek hoe het Informatieteam asbestdaken kan helpen bij (het versnellen van) asbestsanering! We informeren je over de mogelijkheden om grote en kleine asbestdaken (bij voorkeur collectief) te vervangen én maken je graag enthousiast om te verduurzamen. Je kunt daarbij denken aan het terugplaatsen van een duurzaam, geïsoleerd dak of zonnepanelen.
Naast gemeenten ondersteunen wij bewonersinitiatieven en buurtcollectieven ook van harte bij het saneren van asbestdaken!

 

Energie van Utrecht

Energie van Utrecht is een koepelcoöperatie voor de provincie Utrecht. Energie van Utrecht versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Utrechtse energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransitie te realiseren met (coöperatief) eigenaarschap, zeggenschap voor lokale bewoners en ondernemers en opbrengsten die ten goede komen aan de lokale omgeving.

Duurzaam Bouwloket

Jouw woning alvast voorbereiden op wat komen gaat? Bij het Duurzaam Bouwloket kun je terecht voor al je vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden.

Jouw Huis Slimmer

Jouw eerste stap naar een duurzamer huis. Voor een lagere energierekening en meer comfort. Jouw Huis Slimmer is van 16 gemeenten in de regio Utrecht. Benieuwd wat jij als initiatief met JHS kan? Vind ons op de energiemarkt.

 

Solar Sedum

Alles wat u moet weten over groen dak met zonnepanelen en waarom ons Airframe zo belangrijk is. Wanneer u het beste voor uw dak wilt bent u bij ons aan bij het juiste adres. Wij zijn de expert in de integratie van groen en zon.”’ Solar Sedum

Energie Samen en Hoom

Hoom is de landelijke coöperatie die op lokaal niveau bewoners en gemeenten helpt om met elkaar woningen te verduurzamen. Energie Samen versnelt de energietransitie door het versterken van de coöperatieve duurzame energiebeweging. Lees meer.

Voor wie is de voorjaarsbijeenkomst?

De voorjaarsbijeenkomst is voor lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs (energievrijwilligers, energiecoaches), geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen. Voor mensen die kennis zoeken, contact, of gewoon een fijne avond met gelijkgestemden!

“De najaarsbijeenkomst gaf me weer energie om aan de slag te gaan! ”

bezoeker bijeenkomst oktober 2022

Wil je meer weten? Neem dan contact op!