Groen dak ter grootte van voetbalveld in Vleuten

mei 31, 2021

Groen dak ter grootte van voetbalveld in Vleuten

Bij de aftrap van het Servicepunt Duurzame Daken dit voorjaar stelde de provincie Utrecht 35 gratis constructieberekeningen beschikbaar aan bedrijven en buurten die wilden weten of hun dak geschikt was om te vergroenen. Een buurtinitiatief in de wijk Vleuten in Utrecht kwam als een van de eersten in aanmerking voor zo’n berekening. De initiatiefnemers Yolanda Rops en Claire Otjes trokken maar liefst 74 wijkgenoten over de streep. Samen gaan zij maar liefst een heel voetbalveld aanleggen aan groene daken.

groene daken voetbalveld Vleuten

Gezonde leefomgeving

Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in onze gebouwde omgeving, zoals meer koele plekken in de zomer en wateropvang bij extreme regen. Een groen dak vangt water op, biedt voedsel voor velerlei insecten en kan verkoelend werken in de zomer. Met de juiste planten op je dak draag je bij aan meer groen en biodiversiteit in de buurt en daarmee een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom maken de NMU en de provincie Utrecht zich sterk voor een gezonde en klimaatrobuuste leefomgeving. Het opzetten van een Servicepunt Duurzame Daken en een provinciale stimuleringsregeling zijn middelen daarvoor.

Kundig

Ieke Benschop van het Servicepunt Duurzame Daken: “Het Servicepunt adviseert over groene daken, daken met zonnepanelen en daken met een waterbergende functie. Met een kundig oog naar het dak kijken is heel belangrijk: is het dak lichter of zwaarder te belasten? Kan een plat dak alleen planten en grassen dragen of groen gecombineerd met zonnepanelen? Hoe kun je gebruik maken van lokale subsidieregelingen? Op de oproep voor de gratis constructieberekeningen kregen we veel reacties. Wilde je in aanmerking komen, dan vroegen wij wel wat tijd te investeren in de vorm van het aanleveren van bouwtekeningen en foto’s. Voor buurten is de voorwaarde dat er minimaal tien huizen moeten deelnemen. We gaan ook met bedrijven(terreinen), scholen en zorginstellingen aan de slag. Met een aantal grote bedrijven in het stationsgebied van Utrecht zijn we onlangs een samenwerking aangegaan. Daar gaan zeker mooie plannen uit voortkomen.”

Het dak op

Initiatiefnemers Claire en Yolanda uit Vleuten: “Het begon met een oproep in de straat, wie heeft interesse in een groen dak? In eerste instantie kwam er niet zo veel reactie. We besloten de hele wijk te benaderen en zijn gaan flyeren en social mediaberichten gaan posten op de buurt-app en Facebook. En daarna ging het lopen, ook in onze eigen straat. Toen we over het Servicepunt Duurzame Daken hoorden, hebben we hen direct benaderd. We kwamen in aanmerking voor een gratis constructieberekening. Het vergroenen van onze schuurdaken bleek haalbaar. Samen met de leverancier organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de 100 belangstellenden. Uiteindelijk hebben 74 bewoners aangegeven verder te willen en hebben wij onlangs de subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Als we de subsidie krijgen, starten we in september met de aanleg. ‘We’, want de groene daken worden in gezamenlijkheid door de bewoners zelf aangelegd. Uit kostenbesparing – samen inkopen is veel goedkoper – maar ook uit een stukje buurtgevoel. Het project heeft ook veel nieuwe buurtcontacten opgeleverd.”

Succesfactoren

Succesfactoren van dit project zien Claire en Yolanda in het ‘ontzorgen’ en ‘gezamenlijkheid’. “We boden een pakket waarbij we belangstellende buurtgenoten alles uit handen namen. Van het zoeken naar een leverancier en het aan leveren van materiaal voor de berekeningen bij het Servicepunt Duurzame Daken tot en met de keuze van de leverancier en de subsidieaanvraag. Het plan om de daken gezamenlijk aan te leggen, heeft ook veel mensen aangesproken. Het is een project van onze buurt geworden.” Inmiddels heeft een andere wijk laten weten al interesse te hebben in dit succesvolle initiatief.

Ook voor woningcorporaties

Platte daken hebben veel potentie als het om energiebesparing en klimaataanpassingen gaat. Er ligt maar liefst 56 km2 aan plat dak in de provincie. Ieke: ”Naast eigenaren, zien ook huurders vergroening van het dak steeds meer zitten. Tegelijkertijd merken we dat dit voor woningcorporaties nog een grote uitdaging is. Het Servicepunt Duurzame Daken kan corporaties advies op maat geven. Daarnaast zijn er tal van bedrijventerreinen met enorme oppervlakten aan daken in een vaak weinig groene omgeving. Er zijn steeds meer innovatieve oplossingen. Multifunctionele daken, waar zonnepanelen en groen gecombineerd worden. Of een ‘slim’ blauw dak. Een verkoelend dak dat water vasthoudt en leegt op basis van het weerbericht. Een dergelijk dak is mogelijk geschikt voor bedrijventerreinen met weinig groen en waar de temperatuur op een plat dak wel tot 80 graden kan opwarmen in de zomer. Een verkoelend dak draagt bij aan een beter leefklimaat.”

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving