Even voorstellen: het nieuwe NMU Team Ruimte

november 25, 2021

Even voorstellen: het nieuwe NMU Team Ruimte

Het team van NMU heeft twee nieuwe leden: planoloog Martha Harssema en jurist Milan van Hulst. Zij houden voor de NMU ruimtelijke plannen in de gaten. En samen kunnen ze (bijna) alle vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvisies en de komende omgevingswet beantwoorden.

Martha (links) en Milan (rechts).
Martha (links) en Milan (rechts).

Adviespunt Ruimte weer op volle sterkte

Milan en Martha bemensen het Adviespunt Ruimte. Dit Adviespunt Ruimte is er voor u of uw bewonersgroep.

Op de website van Adviespunt Ruimte bieden wij u informatie over ruimtelijke plannen, natuurbescherming en het uitoefenen van invloed. Wij hopen u met deze website te ondersteunen bij het beschermen van natuur en milieu.

Het Adviespunt Ruimte kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • Praktische vragen proberen we meteen te beantwoorden;
  • Als het nodig is, brengen we samen het probleem in kaart en zoeken we naar de beste weg;
  • Wij wijzen u de weg bij het starten van (juridische) procedures;
  • Soms zullen we ook zelf het probleem oppakken om tot een oplossing te komen. En wanneer het probleem meer op het terrein van andere organisaties ligt, brengen we u daarmee in contact.
  • Vragen over de Omgevingswet, gemeentelijke omgevingsvisies- en plannen.
  • Adviespunt Ruimte organiseert ook jaarlijks een cursus over ruimtelijke ordening, natuurbescherming en beïnvloeden van projecten. In het voorjaar van 2022 een vernieuwde cursusopzet waarin ook de Omgevingswet aan bod komt.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met een van ons.

Dat kan per e-mail adviespunt@nmu.nl of telefonisch 06-38080829 (Martha) en 06 41 525 784 (Milan).

Wij helpen u graag verder.

Cursus: Help een omgevingsvisie / -plan!

Adviespunt Ruimte organiseert in het eerste kwartaal van 2022 een cursus Help een omgevingsvisie / -plan! voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen.
De cursus bestaat uit een serie van 3 avonden. Het is een verdere verdieping op de Omgevingswet die per 1 juli 2022 in werking treedt, participatie en inhoudelijke thema’s. Na het volgen van de cursus kunt u zelf adequaat reageren op omgevingsvisies en -plannen, en/of kunt u deelnemen aan participatiebijeenkomsten die gemeenten hierover organiseren.

We gaan in op (hoofdlijnen) van de wijzigingen in wetgeving die in dat verband relevant zijn voor natuurbescherming, milieu en duurzaamheid, participatie en beïnvloeden van projecten.

Ook willen we in de cursus ruimte bieden voor inbreng van lokale casussen door deelnemers.

De cursus is ook gericht op onderlinge kennismaking, uitwisseling en samenwerking zodat verschillende mensen en groepen elkaar kunnen versterken

Data en plaats:

  • Maandagavond 21 februari, 7 en 21 maart 2022;
  • Locatie: Kantoor NMU, Arthur van Schendelstraat 600 in Utrecht.
  • De cursus bestaat uit fysieke bijeenkomsten, tenzij het door corona verstandiger is om deze online te geven.

Interesse of meer weten?

Lees hier meer of mail naar Martha en Milan via adviespunt@nmu.nl

Tags: