Cursus: Help, een omgevingsvisie / -plan! voorjaar 2022

januari 18, 2022

Cursus: Help een omgevingsvisie / -plan! voorjaar 2022

Het Adviespunt Ruimte organiseert februari/maart 2022 een cursus Help, een omgevingsvisie / -plan! voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen. De cursus bestaat uit een serie van 3 avonden. Het is een verdere verdieping op de Omgevingswet die per 1 juli 2022 in werking treedt, participatie en inhoudelijke thema’s. Na het volgen van de cursus kunt u zelf adequaat reageren op omgevingsvisies en -plannen, en/of kunt u deelnemen aan participatiebijeenkomsten die gemeenten hierover organiseren.

We gaan in op (hoofdlijnen) van de wijzigingen in wetgeving die in dat verband relevant zijn voor natuurbescherming, milieu en duurzaamheid, participatie en beïnvloeden van projecten.

Ook willen we in de cursus ruimte bieden voor inbreng van lokale casussen door deelnemers.

De cursus is ook gericht op onderlinge kennismaking, uitwisseling en samenwerking zodat verschillende mensen en groepen elkaar kunnen versterken

Data en plaats:

  • Maandagavond 21 februari, 7 en 21 maart 2022;
  • Locatie: in Utrecht
  • De cursus bestaat uit fysieke bijeenkomsten, tenzij het door corona verstandiger is om deze online te geven.
  • Maximaal 10 deelnemers

Inschrijven

Graag inschrijven via dit formulier!

Interesse of meer weten?

Mail naar Martha via adviespunt@nmu.nl

Tags: