Boscompensatie Maarsbergen-Oost onvoldoende, vindt Raad van State

augustus 23, 2019

Boscompensatie Maarsbergen-Oost onvoldoende, vindt Raad van State

Bij de kap van een stuk bos voor de uitbreiding van een bedrijventerrein in Maarsbergen-Oost is meer bos gekapt dan de oppervlakte die de provincie Utrecht hanteerde. De provincie moet nu opnieuw beslissen over de ingediende bezwaren van MMN, oordeelde de Raad van State op 21 augustus.

In september 2017 is een stuk bos gekapt in Maarsbergen-Oost om het bedrijventerrein te kunnen uitbreiden. De Natuur en Milieufederatie was niet enthousiast over deze uitbreiding; we twijfelden aan het nut ervan en vreesden schade aan natuur en landschap. Dit heeft geleid tot een beroepszaak tegen het bestemmingsplan dat deze uitbreiding mogelijk maakte. Helaas zijn we daarbij niet in het gelijk gesteld. Dit betekende dat het bos gekapt mocht worden en het bedrijventerrein gerealiseerd mocht worden.

Discussie over omvang kap

Gekapte bomen moet je echter herplanten (herplantverplichting). Wanneer het bos niet kan worden herplant op het perceel dat gekapt is (bijvoorbeeld omdat daar gebouwen komen), is een ontheffing van de provincie nodig om ergens anders te mogen herplanten. Over deze ontheffing is discussie ontstaan: hoeveel bos was er gekapt en hoeveel bos moet er herplant worden?

Na officiële bezwaren van de NMU gezamenlijk met de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) tegen de ontheffing, is MMN naar de rechtbank en vervolgens naar de Raad van State gestapt. De NMU heeft daarbij ondersteund. Ter discussie stond de hoeveelheid bos die gekapt was en de mate waarin dit gecompenseerd moet worden. MMN en NMU vonden dat er meer bos gekapt was dan de 3,7 hectare die de provincie hanteerde. Ook vonden wij dat, vanwege de ouderdom van het bos, meer bos herplant moest worden dan dat er gekapt was. In de provinciale ‘Beleidsregels natuur en landschap’ staat immers dat er bij kap van oud bos een toeslag geldt voor boscompensatie.

Nieuwe beoordeling nodig

In mei 2019 heeft Maarn-Maarsbergen Natuurlijk de argumenten uiteengezet in de hoger beroepszaak. Het hoger beroep is onlangs gegrond verklaard en dat betekent dat de Raad van State de eerdere uitspraak van de rechtbank heeft vernietigd. De provincie moet nu opnieuw beslissen over de ingediende bezwaren van MMN. Daarbij moet worden beoordeeld wat de feitelijke omvang van het gekapte bos was en welke toeslag voor boscompensatie moet worden toegepast. De NMU zal de zaak blijven volgen.

Tags: