Klein bedrijventerrein Maarsbergen-Oost is genoeg

juni 29, 2017

Klein bedrijventerrein Maarsbergen-Oost is genoeg

Op donderdag 29 juni besluit de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug of het bedrijventerrein Maarsbergen-Oost mag uitbreiden met 7,8 hectare bruto. Die uitbreiding met ruim 11 voetbalvelden zal natuur en landschap ernstig schaden, terwijl de noodzaak onvoldoende is aangetoond. Daarom komen de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) met een alternatief dat de natuur en het landschap spaart.

Van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017 lag het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen-Oost ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 25 woningen en de ontwikkeling van 7,8 ha bedrijventerrein mogelijk. NMU en MMN hebben zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan.

Slechts klein bedrijventerrein deel echt nodig

Een deel van het nieuwe bedrijventerrein gaat dienen om Wolfswinkel Reiniging, dat nu zowel op de Ambachtsweg als de Haarweg gehuisvest is, samen te voegen aan de Ambachtsweg. NMU en MMN begrijpen deze wens van het bedrijf en willen deze ontwikkeling ook niet in de weg staan. Maar Wolfswinkel Reiniging heeft slechts een klein van het nieuwe bedrijventerrein nodig. Dat betekent dat het overgrote deel van het nieuwe nieuw bedrijventerrein ontwikkeld wordt voor andere bedrijven.

NMU en MMN zetten vraagtekens bij de noodzaak van en behoefte aan dit nieuwe bedrijventerrein. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug staat relatief veel bedrijfsruimte leeg (10%, in vergelijking met 4% in Zuid-Oost Utrecht). Bovendien zijn er voldoende alternatieven in omliggende gemeenten, zoals Veenendaal, Ede en Barneveld, die bovendien een veel betere ontsluiting hebben.

Waardevolle natuur en landschap

Het bos waarom het gaat is erg rijk aan planten- en diersoorten, waaronder beschermde soorten zoals de das. Bovendien is het gebied een unieke overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Als de plannen voor de woningen en het bedrijventerrein doorgaan leidt dit dus tot onherstelbare schade aan natuur en landschap. De verplichte compensatie voor die schade vinden NMU en MMN onvoldoende: er komt te weinig groen terug en dit groen is minder waardevol dan het groen dat verdwijnt.

Onder andere daarom hebben de organisaties bezwaar gemaakt tegen de toestemming die de provincie heeft verleend voor de kap van het bos en de schade aan het leefgebied van de das. De hoorzittingen hierover vinden plaats op 4 juli. Door al op 29 juni te beslissen, loopt de gemeente Utrechtse Heuvelrug dus vooruit op toestemmingen die nog niet definitief zijn verleend.

Beperkt bedrijventerrein, beperkte schade

NMU en MMN stellen de gemeenteraad voor de uitbreiding te beperken tot een oppervlakte die nodig is om de twee locaties van Wolfswinkel Reiniging samen te voegen. Daardoor zal de schade aan de natuur beperkter kunnen blijven. Bovendien zijn infrastructurele aanpassingen aan de Griftdijk en Rottegatsteeg, met alle extra verkeer, lawaai en luchtvervuiling van dien, dan niet nodig. De organisaties hopen dat de gemeenteraad donderdag akkoord gaat met de ‘beperkte’ variant.

Zie voor meer achtergrondinformatie de website van Maarn Maarsbergen Natuurlijk.

Tags: