Bomenkap Maarsbergen gestopt na verzoek NMU

september 13, 2017

Bomenkap Maarsbergen gestopt na verzoek NMU

Op de voormalige camping aan de Haarweg in Maarsbergen is het oude, gevarieerde en soortenrijke bos grotendeels gekapt, terwijl er nog diverse bezwaarprocedures liepen. Nadat de NMU signalen kreeg over de bomenkap, heeft zij onmiddellijk een verzoek om handhaving ingediend op grond van de Wet natuurbescherming. Daarop legde de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht Utrecht op 8 september de kap stil. Het kappen mag pas verdergaan wanneer is aangetoond dat de Wet natuurbescherming niet meer wordt overtreden.

De NMU vindt samen met met de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) dat door de kap overtredingen plaatsvinden waarvoor geen ontheffing is verkregen. De ontheffingen die wel zijn verleend, vinden wij ontoereikend omdat ze (kwalitatief en kwantitatief) onvoldoende maatregelen voorschrijven om de schade aan soorten en het bos te compenseren.

Bezwaar tegen ontheffingen voor bomenkap

Wij hebben daarom samen met Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) bezwaar gemaakt tegen twee ontheffingen op grond van de Wet Natuurbescherming, die de provincie heeft verleend voor de werkzaamheden in het gebied. Op 4 juli hebben de hoorzittingen over beide bezwaarschriften plaatsgevonden. Er zijn nog geen nieuwe besluiten genomen.

Te weinig compensatie voor das en andere soorten

In ons bezwaar geven wij aan dat de compenserende maatregelen voor de das onvoldoende zijn, onder andere omdat een verlaten konijnenburcht niet wordt beschouwd als dassenburcht, ondanks dat hier dassenactiviteit is aangetoond. Ook ontbreekt de vereiste ontheffing voor andere soorten. Ook de ontheffing voor het herplanten van de gekapte bomen vinden wij onvoldoende omdat er te weinig bomen worden terug geplant, die bovendien niet dezelfde (bos)kwaliteit hebben als het gekapte bos.

Gemeente loopt op zaken vooruit

Met de kap van het bos loopt de gemeente Utrechtse Heuvelrug vooruit op het beroep dat NMU en MMN bij de Raad van State hebben ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan, dat de aanleg van 7,8 ha industrieterrein mogelijk maakt. Wij vinden dat de noodzaak van het industrieterrein onvoldoende is aangetoond en de kap van 3,7 ha bos veel schade aan natuur en landschap veroorzaakt. De MMN heeft ook een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ (vvv) ingediend bij de Raad van State. Totdat er op dit vvv is beslist mag het nieuwe bestemmingsplan  nog niet worden uitgevoerd en mogen er geen onomkeerbare activiteiten plaatsvinden. Wanneer het beroep en het vvv worden behandeld is nog niet bekend.

Hoop op behoud van laatste stukje

 

Wij zijn blij dat de kap nu is stilgelegd, maar dit geeft gemengde gevoelens. Er is al veel bos gekapt terwijl het industrieterrein er misschien niet mag komen. Hoewel de uitspraak van de Raad van State daarover nog even op zich laat wachten, hopen we dat het laatste stukje bos behouden kan blijven.

Zie ook het AD: https://www.ad.nl/utrecht/bomenkap-in-maarsbergen-oost-gestaakt-na-felle-protesten~a2073e65/. En de Dassenwerkgroep Utrecht: www.dassenwerkgroeputrecht.nl

Tags: