Adviesraad Fietsroutes: betrek de omgeving bij de aanleg van fietsroutes

februari 15, 2024

Adviesraad Fietsroutes: betrek de omgeving bij de aanleg van fietsroutes

“Betrek de omgeving bij de aanleg en inrichting van (nieuwe) fietsroutes.” Dat staat in het advies dat de Adviesraad Fietsroutes eind januari heeft aangeboden aan gedeputeerde mobiliteit, André van Schie. De Natuur en Milieufederatie Utrecht neemt sinds 2019 deel aan deze adviesraad. We bogen ons als Adviesraad over de vraag hoe beter omgegaan kan worden met weerstand tegen de aanleg van doorfietsroutes, bijvoorbeeld in kleine kernen en het landelijk gebied.

Van links naar rechts: gedeputeerde André van Schie, Ronald Löhr en Ewoud Vink van de Adviesraad Fietsroutes

Stimulering fietsen

Bij de aanleg van fietsroutes en doorfietsroutes ontstaat soms weerstand bij bewoners of andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld omdat mensen bang zijn dat er parkeerplaatsen verdwijnen, of dat er te weinig ruimte overblijft tussen hun huis en de fietsers. Deze weerstand speelt zowel in verstedelijkte gebieden als in kleine kernen en het landelijk gebied.

De Adviesraad vindt het belangrijk dat er meer wordt ingezet op stimulering van het fietsen. Goede fietsinfrastructuur is daarbij essentieel, maar de wensen en zorgen van inwoners moeten ook worden meegerekend. Het belangrijkste advies van de Adviesraad is dan ook om de omgeving goed te betrekken bij de aanleg en inrichting van (door)fietsroutes. Dan gaat het bijvoorbeeld om overleg over het tracé en de inrichting, maar ook aansluiten bij de beleving en behoeften van bewoners. Daarnaast is het ook belangrijk fietsers bewust te maken van hun gedrag en routes zo in te richten dat fietsers verleid of gedwongen worden zich goed aan te passen.

Lees het hele advies hier

Adviesraad Fietsroutes

De Adviesraad Fietsroutes, ontstaan in 2019 op initiatief van de provincie, bestaat uit vertegenwoordigers van kennis- en belangenorganisaties op fietsgebied. De Natuur en Milieufederatie Utrecht neemt sinds de start deel in de Adviesraad. De raad geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies over alles wat te maken heeft met de aanleg en het gebruik van het regionale fietsnetwerk en doorfietsroutes.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science