Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Biobased economy

Biobased economy

In de provincie Utrecht onderzoekt de NMU hoe de keten van verschillende soorten biomassa (plantaardig en dierlijk materiaal) en de toepasbaarheid hiervan zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet, ook wel een biobased economy genoemd.

Met ‘keten’ bedoelen we de stadia die biomassa doormaakt; van grondbewerking, zaaien, oogsten, transport, bewerking en verwerking, gebruik en recycling. In onze regio wordt biomassa grotendeels gebruikt voor energie. De NMU beschouwt dit als een laagwaardig inzet, maar onderschrijft deze inzet onder bepaalde voorwaarden, zoals de Bio Warmte Installatie Lage Weide.

De NMU streeft vooral naar hoogwaardig inzet, waarbij zoveel mogelijk componenten van biomassa gebruikt worden. Biomassa biedt namelijk nog veel meer mogelijkheden, zoals de ‘pyramide’ hieronder laat zien. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de maatschappelijk waarde is. Bovenaan staat het gebruik voor de mens, dan voor vee (voer), daaronder de omzetting naar een product en als laatste energielevering.

biomassa toegevoegde waarde

 

Onderzoek

In 2015 heeft het Utrecht Sustainability Institute (USI) verkend welke mogelijkheden de provincie Utrecht biedt op het vlak van circulaire economie. Hierin wordt biomassa aangewezen als één van de kansrijke stromen. TNO heeft hierop de economische potentie van al deze stromen in kaart gebracht, uitgedrukt in toegevoegde waarde (geld) en extra banen. De NMU heeft de biomassastromen, aanbieders, knelpunten, kansen en oplossingen binnen de regio Utrecht in kaart gebracht.

Zicht op (potentiële) afnemers van biomassa ontbreekt op dit moment in onze regio. Het is belangrijk wel inzicht te krijgen in de (potentiële) markt van biomassa, om zo te ontdekken waar de kansen liggen voor een hoogwaardige inzet. Daarom onderzoeken we dit nu bij de NMU. Voor vragen kunt u terecht bij stagiaire Leontien van Loo. 

Project Hoogwaardige inzet van biomassa in de regio Utrecht

Het project is een initiatief van Alliantie Cirkelregio Utrecht. De NMU heeft als partner van de cirkelregio de rol van aanjager. Het doel is op korte termijn te komen tot een pilot rondom hoogwaardige regionale inzet van biomassa. De activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd zijn:

  • Participatie bevordering
    Op dit moment wordt met Rijkswaterstaat als grote aanvoerder en afnemer van biomassa bekeken waar de mogelijkheden liggen voor een project. Hierin worden ook andere partijen in de regio betrokken en de mogelijkheid tot alliantievorming wordt verkend.
  • Kennisontwikkeling
    Onderzoek naar afnemers van biomassa wordt uitgevoerd bij de NMU.
  • Kennisdeling
    Via deze website kunnen burgers en partners de ontwikkelingen in de gaten houden. Nieuwe kennis wordt gedeeld met betrokken partijen, partners en lokale achterban.
Tim Bulters
Circulaire Economie
Telefoonnummer: 06 41 52 57 92
t.bulters@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI