Start een eigen buurtinitiatief

Start een eigen buurtinitiatief

De NMU helpt bij het lokaal ‘aanjagen’ van nieuwe initiatieven.

De NMU heeft een aanpak die gebruikt kan worden om nieuwe warmte-initiatieven ‘aan te jagen’. De aanpak vraagt om maatwerk per gemeente/wijk waar hij wordt uitgevoerd. We volgen het stappenplan waarbij wensen en behoeften van bewoners centraal staan; samenwerking met gemeente en stakeholders worden geïntegreerd. Het resultaat is een buurtinitiatief gedragen door bewoners en gemeente.

Routekaart Duurzame wijken

Meer informatie: Jessica Doorn, j.doorn@nmu.nl.

Kijk voor inspirerende voorbeelden op het landelijke project de Participatiecoalitie, een samenwerking van NMF, EnergieSamen, LSA bewoners, HIER en Buurtkracht om de warmte-initiatieven aan te jagen.

Tags: