Regionale Energie Strategieën

Maak je regio energieneutraal

Regionale Energie Strategie (RES)

Dit jaar gaan we voortvarend van start met de drie Regionale Energie Strategieën.

We streven naar optimale regionale samenwerking om de doelen van het landelijk Klimaatakkoord te halen.

De doelen van het Klimaatakkoord (49% CO2 reductie in 2030 en 98% reductie in 2050) moeten gehaald worden doordat regio’s aan de slag gaan en afspraken maken over de verdeling van de opgave.

3 regio’s

Het land is verdeeld in 30 regio’s, waarvan drie regio’s in de provincie Utrecht liggen: De U16-gemeenten, regio Eemland en regio Food Valley (samen met Gelderse gemeenten). Utrecht en omgeving bouwt aan de Regionale energie Strategie (RES) voor U16. Amersfoort en omgeving aan de RES, voor Regio Amersfoort. De oostelijke gemeenten in onze provincie werken samen met Gelderse partijen in Food Valley.

Hoge ambities en concrete projecten

De RES-sen zijn voor de NMU geslaagd als voldaan wordt aan drie zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen;
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan, waarin 50% lokaal eigendom duidelijk verankerd is;
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.

Participatie RES

De NMU is in gesprek met overheden om de participatie goed vorm te geven. Onderstaand plaatje laat zien welk beeld wij daarbij hebben. We stimuleren dat ook specifiek jongeren een stem krijgen in de dialoog die gevoerd wordt.

participatie RES

Ben je vertegenwoordiger van een energiecoöperatie of een lokale natuur- en landschapsorganisatie en lever je graag je bijdrage aan de totstandkoming van een breed gedragen RES? Neem dan contact op met Ieke Benschop. Zij helpt je bij het vinden van de mogelijkheid om je input te leveren.

Handreiking Regionale Energiestrategieën

De Natuur en Milieufederaties leverden input voor de handreiking Regionale Energiestrategieën van de VNG, namelijk de paragraaf participatie. Zie bijlage 3.
De NMU is in gesprek met de drie regio’s in Utrecht om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban die staan voor een mooie en duurzame provincie Utrecht op een goede wijze worden betrokken bij het vormgeven van de Regionale Energie Strategieën (RES-sen).

Neem contact op met Anne

Profiel Anne Slabbekoorn

Anne Slabbekoorn

Projectleider klimaat - energietransitie