Groen gezonde bedrijventerreinen | ondernemers en overheden

Groene gezonde bedrijventerreinen estafette, 18 september 2023

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette op Lage Weide in Utrecht, gaan we op zoek naar de juiste manier om een bestaand bedrijventerrein te vergroenen mét de ondernemers.
Hoe kun je als overheid ondernemers stimuleren dat ze aansluiten en daadwerkelijk investeren? Maak de stap van plannen maken naar daadwerkelijke uitvoering. En welke rol speelt parkmanagement daarbij? Op bedrijventerrein Lage Weide laten ze graag zien hoe ze al tot concrete resultaten zijn gekomen. En op welke manier ze het bedrijventerrein willen transformeren tot de groene long van Utrecht.

Praktische informatie
Datum: Maandag 18 september
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: De Hofclub Lage Weide
(Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht)
Deelname: Gratis

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom door dagvoorzitter Roeland Tameling, directeur
Parkmanagement Lage Weide
13.35 Welkom door Susanne Schilderman, wethouder EZ en
Circulaire Economie bij gemeente Utrecht
13.45 Keynote speaker: Elwin de Vink, Business Developer
Duurzame Leefomgeving bij Donker Groep
14.10 De aanpak van de kopgroep ondernemers Lage Weide.
Duo gesprek met ondernemers Anne de Roos en Ronald
Crombag.
14.30 Pauze
14.45 Living Lab Tour Lage Weide
Kies als deelnemer uit vijf ‘living labs’ op Lage Weide. Per
casus wordt ter plekke een toelichting door de betrokken
ondernemers gegeven.
16.00 Plenaire terugkoppeling door Roeland Tameling met
publiek
16.30 Borrel
maandag 18 september ‘23
De Hofclub, Lage Weide utrecht
AANMELDEN

 

Profiel Pauline van Norden

Pauline van Norden

Projectleider klimaat - circulaire samenleving