Zonnepark ontwikkelen? De NMU denkt met u mee!

mei 17, 2019

Zonnepark ontwikkelen? De NMU denkt met u mee!

In de provincie Utrecht maken steeds meer mensen plannen voor zonneparken: grootschalige zonne-energieprojecten. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) denkt graag met de ontwikkelaars mee. We hebben hiervoor een vaste aanpak ontwikkeld.

Op basis van onze Visie op zonneparken hebben we vier aandachtspunten voor de ontwikkeling van een zonnepark:

  1. Procesparticipatie: de omgeving moet kunnen meedenken en -doen met het proces
  2. Financiële participatie: we pleiten voor minstens 50% eigendom van een lokale organisatie
  3. Locatiekeuze: meewegen van de belangen van natuur, landschap en bewoners
  4. Inrichting/inpassing: rekening houden met o.a. natuur, recreatie of educatie.

Op basis van deze aandachtspunten hanteren we de volgende aanpak:

Input aan het begin

Ontwikkelaars van zonneparken in de provincie Utrecht kunnen hun project bij ons als provinciale stakeholdermelden aan het begin van het proces. We zullen ze dan onze Visie op zonneparken geven, inclusief onze Constructieve Zonneladder en een eventuele telefonische toelichting. Ontwikkelaars kunnen deze input meenemen voor de ontwikkeling van hun projecten.

Ondersteuning lokale groepen

Onze achterban kan actief deelnemen aan lokale ontwikkelingen. We zullen de natuur- en landschapsorganisaties helpen om de natuurbelangen in te brengen in het participatieproces. Daarnaast ondersteunen we energiecoöperaties om hun rol te pakken in de ontwikkeling, met name gericht op de financiële participatie, maar ook de procesparticipatie.

Feedback bij concept ontwerp/ontwikkeling

Gedurende het traject kunnen we, in afstemming met de lokale groepen, een enkele keer feedback geven op de ontwikkeling van een zonnepark. De beschikbare informatie zullen we dan beoordelen op basis van de vier punten hierboven. Daarbij geven we aan naar welke score we neigen voor ons eindoordeel (zie hieronder). We hopen dat de feedback benut wordt om het project op een aantal punten verder aan te scherpen.

Eindoordeel richting gemeenteraad

Als het project zover gevorderd is dat het naar de gemeenteraad gaat, zullen we het project scoren op basis van onze vier punten. Voor elk onderdeel geven we een score van 1 t/m 5. Met de scores kunnen gemeenteraadsleden en de omgeving zelf beoordelen of het plan voldoet aan de minimale eisen.

Tags:

Meer weten? Neem contact op met het NMU Energieteam!

Profiel Angelique Erkelens

Angelique Erkelens

Bureaumanagement / secretariaat