Zonnepark Cothen haalt gemiddelde score bij beoordeling NMU

november 22, 2019

Zonnepark Cothen haalt gemiddelde score bij beoordeling NMU

Bij het geplande zonnepark van Sunvest in Cothen konden omwonenden goed meedenken en meedoen. Ook doet de lokale energiecoöperatie EWEC mee, al is er geen sprake van 50% lokaal eigendom. Maar aan de locatiekeuze schortte het nodige: er was geen vergelijking van verschillende locaties samen met de inwoners. Dit blijkt uit een beoordeling van het zonnepark (PDF), die de NMU naar de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft gestuurd. De gemeenteraad bespreekt het plan op 26 november en besluit op 3 december.

Meepraten van de omgeving

Sunvest organiseerde in een vroeg stadium twee inloopbijeenkomsten voor omwonenden. 60-80 omwonenden praatten daar mee over de inrichting en inpassing van het park, bijv. over uitzicht, mogelijkheden voor wandelroutes, kleinvee en bloemenzones. Met directe omwonenden zijn individuele gesprekken gevoerd. De suggesties zijn gebruikt om het ontwerp van het park verder vorm te geven. Aan kritiek op op de locatie van het park – erg dicht tegen een woonwijk aan – kwam Sunvest tegemoet door een grotere bufferzone van 75 meter in te bouwen tussen zonnepanelen en woningen. Dit alles levert een goede score op (+). Nog mooier zou het zijn als Sunvest de gemaakte afspraken met bewoners vast kan leggen in een overeenkomst.

Meeprofiteren van de omgeving

Positief vindt de NMU dat de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) partner is geworden in het project. Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen via EWEC mee-investeren in het park en zo profiteren van ca. 4% rendement. Ook zal de groene stroom die het zonnepark opwekt, via EWEC af te nemen zijn. Hoewel 50% lokaal eigendom in dit project nog niet wordt bereikt, zijn dit wel twee waardevolle manieren voor de omgeving om deel te nemen in het project. Sunvest zal ook jaarlijks € 3.000,- storten in een gebiedsfonds. Aangezien de afspraken nog niet zijn geformaliseerd, is de score op dit punt gemiddeld (0).

Keuze van de plek

De gekozen plek sluit aan op de dorpsbebouwing en ligt tussen boomgaarden. Volgens de gemeente heeft het zonnepark hier relatief de kleinste impact op natuur en landschap. Maar het park ligt wel tegen een woonwijk aan. Sunvest is tegemoet gekomen aan de zorgen van omwonenden, door een grotere bufferzone in te bouwen. Maar andere locaties voor het hele park zijn voor zover bekend niet overwogen, en dat is jammer. Ook omdat het park dan misschien niet op landbouwgrond was gekomen, wat niet de eerste voorkeur is.Daarom is de score op dit punt negatief (-).

Natuur en landschap

Het park kan een negatief effect hebben op het foerageergebied van de steenuil. De projectontwikkelaar zal maatregelen nemen om dit effect te compenseren of in elk geval zo klein mogelijk te houden. Andere natuur- en landschapswaarden gaan er juist op vooruit. Rond het zonnepark komen fruitbomen, een schapenweide en verschillende bomen, struiken en bloemen. Door de opstelling richting het zuiden komen er licht en water op de bodem, wat goed is voor het bodemleven. Een aantal suggesties van de Vereniging Natuur en Milieu IVN Afdeling Wijk bij Duurstede zijn overgenomen door de gemeente of Sunvest. Helaas is een gepland wandelpad uiteindelijk geschrapt. Dit alles levert een gemiddelde score op (0).

Totaaloordeel: gemiddeld

Op het gebied van Financiële Participatie en Inrichting/Inpassing scoort het zonnepark van Sunvest redelijk gemiddeld. Voor Procesparticipatie is de score beter dan bij veel andere parken. Bij het proces om te komen tot de juiste locatie van het park heeft NMU de meeste bedenkingen: Sunvest had beter verschillende locaties naast elkaar kunnen zetten en overleggen over randvoorwaarden en locatiemogelijkheden met de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. Al met al haalt het zonnepark van Sunvest een gemiddelde score.

De brief aan de gemeenteraad en de beoordeling zijn hier te downloaden (PDF).

Tags:

Meer weten? Neem contact op met het NMU Energieteam!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving