Zo vroeg mogelijk overleg over fietsstimulering én natuurbescherming

september 22, 2021

Zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek over fietsstimulering én natuurbescherming

Op 21 september overhandigde de Adviesraad Snelfietsroutes de handreiking Fiets & Natuur aan gedeputeerde Arne Schaddelee. De NMU dacht en schreef mee aan de handreiking, die is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de aanleg en verbreding van fietspaden binnen en buiten de provincie Utrecht. De handreiking helpt om de consequenties in beeld te brengen en een goede afweging te maken tussen fiets en natuur.

Gedeputeerde Arne Schaddelee (links) en Laurens Hitman van de Adviesraad Snelfietsroutes (rechts)

Een goed bereikbare, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat is wat de provincie Utrecht wil bereiken voor haar inwoners. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. Veilig, vlot en comfortabel kunnen doorfietsen is daarbij van groot belang, zodat het aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld ook voor langere afstanden de fiets te pakken. Snelfietsroutes gaan hieraan bijdragen. Dat vindt ook de NMU, die onderdeel uitmaakt van de Adviesraad en de provincie graag ondersteunt bij een vlotte realisatie van de snelfietsroutes.

Maar in bepaalde gevallen ‘knelt’ deze ambitie van goede fietsinfrastructuur met andere belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals natuurbescherming en -ontwikkeling. De natuur is op veel plekken te kwetsbaar om infrastructuur uit te breiden of grote groepen fietsers te verwerken. De provincie vroeg de Adviesraad daarom een advies uit te brengen hoe met dit knelpunt om te gaan.

Handreiking Fiets en Natuur

Het resultaat is een handreiking, waarin 5 ‘treden’ staan genoemd om de juiste vragen te stellen en goede afweging te maken, bijvoorbeeld: ‘moet het fietspad wel híer aangelegd worden?’, of ‘waar levert de aanleg van een fietspad de minste schade op?’. De Adviesraad adviseert om zo vroeg mogelijk de consequenties van plannen met betrokken partijen te bespreken en daarbij gebruik te maken van het afwegingskader in de handreiking.

Gedeputeerde Arne Schaddelee nam het eerste exemplaar van de handreiking in ontvangst. Hij zegde toe de handreiking bij de eigen fietsplanning te gebruiken en het ook bij gemeenten en andere provincies onder de aandacht te brengen.

Download hier de Handreiking Fiets en Natuur

Tags:
Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science