Werk aan de winkel: zonneparken in ontwikkeling

januari 8, 2019

Werk aan de winkel: zonneparken in ontwikkeling

Er zijn op dit moment veel zonneparken in ontwikkeling. Een groot deel daarvan, zo’n 50%, is echter nog geen lokaal eigendom. Dit is echter wel overeen gekomen in het Klimaatakkoord. 

De NMU heeft eind vorig jaar bij gemeenten en energie coöperaties geïnventariseerd waar en hoeveel zonneparken in ontwikkeling zijn in onze provincie. Volgens deze eerste inventarisatie zijn er plannen voor ongeveer 80 grootschalige zonneparken. Op zich een ontwikkeling die we toejuichen; we zijn voor meer duurzame energie.

Lokaal eigendom
Toch heeft de NMU een aantal gemeenten opgeroepen procedures ‘on hold’ te zetten. Dit is gedaan om eerst een aantal uitgangspunten vast te leggen. Zo is nu slechts in de minderheid van de ons bekende projecten (12 stuks) sprake van 50% lokaal eigendom. Terwijl dit uitgangspunt in het Klimaatakkoord is overeengekomen. En dat staat er niet voor niets. Bij lokaal eigendom, hoort – al in de ontwikkelfase – ook gezamenlijke verantwoordelijkheid van commerciële partij en de lokaal gewortelde energiecoöperatie. Dit brengt meer zeggenschap voor de gemeenschap met zich mee, en daarmee een betere inpassing en meer draagvlak, zo is onze overtuiging. Ook kan een energiecoöperatie met haar leden beslissen wat er met de opbrengsten van de duurzame energie-installatie gebeurt.

Voordelen van coöperatie 
Een coöperatief zonneveld kan rond de € 2.000,- per hectare per jaar opleveren, een windmolens levert zelfs tussen de € 1 en 2 ton op. Hiermee kunnen bijvoorbeeld mensen met lagere inkomens bediend worden, andere energie- of sociale projecten gefinancierd, of een plus worden gecreëerd op landschap en natuur. Werk aan de winkel dus om te zorgen dat energie coöperaties in positie komen bij meer projecten. We roepen gemeenten dus op om ervoor te zorgen dat lokaal eigendom geregeld wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ieke Benschop