Vragen over windenergie? Hier staan onze antwoorden

september 20, 2021

Vragen over windenergie? Hier staan onze antwoorden

Op dit moment verkennen veel Utrechtse gemeenten of en waar er bij hen hoge windturbines kunnen komen. Overal waar de plannen concreter worden, ontstaan in de omgeving veel vragen: over nut, noodzaak en de effecten van windturbines op de omgeving. De NMU wil graag zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Dat doen we deels via de website ‘Windenergie op land’. Op specifieke vragen uit de Utrechtse regio geven we antwoord op een nieuwe pagina: www.nmu.nl/windenergie !

De NMU is vaak betrokken bij verkenningen naar mogelijkheden voor windenergie. We willen zo de productie van meer windenergie aanmoedigen. We willen ervoor zorgen dat bewoners uit de omgeving voldoende mogelijkheden krijgen om er (financieel) aan mee te doen. Én we willen voorkomen dat turbines natuur, landschap en/of de leefomgeving schaden.

Overal waar de plannen concreter worden, ontstaan in de omgeving veel vragen: over nut, noodzaak en de effecten van windturbines op de omgeving. Dat is begrijpelijk, want er komt nogal wat kijken bij de bouw en exploitatie ervan.

De NMU vindt het belangrijk om transparant te zijn over onze kijk op deze vragen, en om betrouwbare informatie te verspreiden. Daarom hebben we landelijk de handen ineengeslagen met Stichting Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace. Het resultaat is deze overzichtelijke, landelijke website met de belangrijkste informatie over ‘wind op land’.

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke vragen die wij in de regio vaak krijgen. Op deze nieuwe webpagina geven we een overzicht, met kort en bondig onze eigen antwoorden daarop.

Tags:

Voor meer informatie: