Verzet tegen bouwplannen rond paleis Soestdijk

april 12, 2019

Verzet tegen bouwplannen rond paleis Soestdijk

Wacht nog met een besluit over de omvangrijke nieuwbouwplannen bij Paleis Soestdijk, en stel eerst een integrale gebiedsvisie op. Dat dringende verzoek doen de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap aan de gemeenten Baarn en Soest en de provincie Utrecht. 

De plannen omvatten onder andere 98 nieuwe woningen, 35 grote evenementen per jaar en een groot hotel met 120 kamers. Omdat het paleis een grote publiekstrekker zal worden, wordt ook nagedacht over ontsluiting en parkeerplaatsen.

Plannen breder bekijken

Volgens Nicolette Buiter (NMU) moeten de nieuwbouwplannen rond het paleis vanuit een bredere visie worden bekeken. ‘We zeggen niet dat er niets mag veranderen, maar er speelt nog veel meer in die omgeving: er komt een theehuis op landgoed Pijnenburg, er ligt een plan voor woningen langs de Biltseweg in Soest, er komt een snelfietsroute van Amersfoort naar Hilversum, meer horeca in het buitengebied in Soest, meer activiteiten rond Lage Vuursche en kasteel Groeneveld, noem maar op. Het plan voor Paleis Soestdijk wordt geïsoleerd bekeken, maar als je alles bij elkaar optelt, vindt er een behoorlijke aantasting van de natuur in de regio plaats.’

Waardevolle en kwetsbare natuur

Dat terwijl die natuur waardevol en kwetsbaar is. Paleis Soestdijk ligt aan de rand van de Laagte van Pijnenburg: een uniek gebied met een grote afwisseling van stille, uitgestrekte bossen en natte, open ruimten. De Laagte speelt een cruciale rol in de aansluiting tussen het Noord-Hollandse en Utrechtse deel van de Heuvelrug. Het gebied functioneert daarnaast als een natte ecologische verbinding tussen de Eem en de Vecht.

Bezwaren lokale organisaties

Lokaal verzetten vier organisaties zich tegen de plannen. De stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche deelt de bezwaren van NMU, Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten. De stichting De Parel van Baarn heeft bezwaren tegen de geplande woningbouw in het Paardenbos (de wijk Alexanderkwartier) en de plannen voor een hotel op het terrein van De Parade tegenover het paleis. De vereniging Vrij Polderland uit Soest en de stichting Behoud de Eemvallei uit Baarn vinden de aantasting van het Paardenbos als corridor van de Heuvelrug naar de Eemvallei onaanvaardbaar. En ze maken zich grote zorgen over het lawaai van de 35 evenementen die er gepland staan. De Contact Commissie Lage Vuursche vreest vooral voor grote parkeerproblemen, ook in het dorp.

Daarnaast zijn er omwonenden met grote zorgen voor met name evenementen, feesten bij het hotel, enorme parkeer- en verkeersdrukte en aantasting van het bos.

Inspraak en brief

Op 3 april 2019 verzorgde Nicolette Buiter voor de Baarnse gemeenteraad een inspraakreactie (PDF) namens de NMU, Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap. Eerder stuurden de organisaties al een brief aan de gemeenteraad brief aan de gemeenteraad (PDF), op 8 maart. Op 5 april verscheen een artikel over de zaak in het AD.

Tags: