U-Thuis voorjaarsbijeenkomst 2021 groot succes

april 28, 2021

U-Thuis voorjaarsbijeenkomst 2021 groot succes

Het provinciale hoogtepunt van het voorjaar voor de energie-initiatieven vond plaats op 20 april. Met bijna 150 deelnemers was de avond een groot succes! We deelden inspirerende voorbeelden om de provincie te verduurzamen en gingen in gesprek over de praktische uitdagingen van de energietransitie. We gingen in deelsessies uiteen om de diepte op te zoeken van actuele onderwerpen, zoals het meekrijgen van bewoners bij warmte- en windprojecten, en lokale warmtenetten. Hieronder zijn de presentaties van de sessies te vinden en kun je ze terugkijken!

De highlights van de avond kun je hier terugkijken. De video van het plenaire gedeelte van de U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst is hier terug te kijken. 

De voorjaarsbijeenkomst ging van start met het welkomstwoord van gedeputeerde Huib van Essen. Hij kwam met een oproep om je stem te laten horen bij actuele onderwerpen, zoals de zoeklocaties voor zon en wind, en actief mee te doen: “Is er een bijeenkomst, neem deel, praat mee. Laten we met elkaar het gesprek aangaan.”

Boegbeeld van de energietransitie Marjan Minnesma (directeur Urgenda) gaf haar visie op de energietransitie en de rol die energie-initiatieven hierbij kunnen pakken: “Ik zeg altijd tegen jongeren dat ze de ouderen een schop onder de kont moeten geven. Want als we 30 jaar blijven uitstoten gaan we dik over de 2 graden heen, en daar wordt je niet vrolijk van.” Minnesma ziet veel in kleinere warmtenetten, waar ook warmte uit afvalwater (TEA) en warmte uit oppervlaktewater (TEO) onder vallen. “Daar zitten mooie oplossingen tussen. Ze zijn ietsje duurder dan lucht-waterwarmtepompen, maar ze maken geen geluid, dus dat kan een reden zijn om daarvoor te kiezen.”

Wat Minnesma betreft kan het allemaal veel sneller. “Het mag veel cooler gaan worden, want we hebben veel meer mensen nodig; en dan zou ik hopen dat we het in 10 jaar gaan doen. “Als we het echt willen, dan kan het ook.” Bekijk hier de presentatie van Marjan Minnesma.

Tijdens het Surprise intermezzo gaven Jan Zuilhof, HIER en Sofie ten Have, NMU op een ludieke manier aandacht voor duurzame drama dilemma’s. “Je moet kiezen: voor altijd alles op de fiets doen of je gaat nooit meer voor je leven nieuwe spullen kopen.” Minnesma: “Ik zou toch kiezen voor nooit meer nieuwe spullen kopen!”

Maiken Larsen van SoesterwijkWiek
Maiken Larsen van SoesterwijkWiek op het moment dat ze de prijs voor het beste energie-initiatief ontvangt.

En dan de Uitreiking van het Beste Lokale Energie Initiatief van Utrecht 2021! Uitgereikt door Sofie ten Have, NMU. Bekijk de nominatie-filmpjes van EnergieRijk Houten, de EigenWijkse Energiecoöperatie EWEC en SoesterwijkWiek.

En de winnaar van 2021 is: Soesterwijkwiek! Hartelijk gefeliciteerd aan de initiatiefnemers! Bekijk hier het felicitatiefilmpje van de Amersfoortse wethouder Koser Kaya.

De deelsessies – video opnames en presentaties

Anders denken over warmtenetten; door Esther Engelen (provincie Utrecht, download de presentatie ‘Anders denken over warmtenetten), Mikkel Vibæk Jensen (Deense Ambassade, download de presentatie ‘Warmtenetten in Denemarken’), Nienke Maas (TNO, download de presentatie ‘Anders kijken naar warmtenetten’) en Katrin Larsen.

Een inkijk in de Deense warmtenetten, waarbij 2/3 van de woningen in Denemarken aangesloten zijn, liet zien dat ondermeer eigenaarschap en kostenstructuren op een andere wijze georganiseerd kunnen worden dan nu gebruikelijk is in Nederland. TNO reflecteerde op de eerste ervaringen in Nederland en waar de uitdagingen liggen voor een rendabele business case in Nederland. De provincie Utrecht begeleiden een aantal Utrechtse initiatieven met de Deense aanpak en zullen na de zomer verdere informatiesessies aanbieden. Neem hiervoor contact op met Esther Engelen, esther.engelen@provincie-utrecht.nl

Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) via de woonpas; door Bram de Deugd (projectleider) en Hellen Basari (wijkregisseur aardgasvrije woonwijken), download de presentatie.

Er was een divers gezelschap aanwezig bij deze deelsessie. Wijk bij Duurstede is de eerste gemeente in Nederland die de regeling aanbiedt aan inwoners om hun huis woonlastenneutraal te verduurzamen. Hellen Basari en Bram de Deugd namen de deelnemers (gemeenten, energiecoöperaties en overige geïnteresseerden) mee in hun ervaringen in Wijk bij Duurstede.  Een uur was eigenlijk te kort om alle vragen te kunnen beantwoorden. En als de sessie live was geweest hadden zij graag nog nageborreld met geïnteresseerden.

Hoe starten we succesvolle wijkinitiatieven? Door Jeanine Pothuizen van Klimaatgesprekken en Martijn de Loor van Heuvelrug Energie (download de presentatie)

Er waren 29 deelnemers die het antwoord hierop graag wilden weten. Martijn de Loor van Heuvelrug Energie trapte de deelsessie af door uit te leggen waarom een wijkinitiatief zo goed werkt om gedrag te veranderen: binnen een sociaal netwerk gaat informatie rond en dat stimuleert om dingen uit te proberen, die individuen anders niet zouden ondernemen. Jeannine Pothuis vult aan met vier brillen om naar klimaatpsychologie te kijken: framing, emotie, gedrag en systeemverandering. Deze brillen leveren inzicht en tips op hoe je met een wijkinitiatief aan de slag kan. In de discussie achteraf kwam naar voren dat het starten van een initiatief, in plaats van wachten op de gemeente, een onafhankelijke en gelijkwaardige houding van een nieuw initiatief op kan leveren.

Ontzorging voor VVE’s: een schaalbare verduurzamingsaanpak; door de ROM Regio Utrecht; Deze sessie is helaas niet door gegaan. Het programma voor de ontzorging van VVE’s gaat naar verwachting rond de zomer van start. Indien er mensen zijn die graag in contact komen over dit project, laat het dan weten, dan brengen we je in contact met Jill Rietbergen.

Groene daken en energie opwek; door Ieke Benschop (NMU, download de presentatie) en Daan Zaat (SolarSedum, download de presentatie)

Deze deelsessie is gesproken over wat er allemaal kan op een dak. Afgelopen jaren is er vooral focus geweest op het plaatsen van zonnepanelen op dit nog nagenoeg onbenutte oppervlak. De komende jaren zal dat zo blijven en dat is goed. Het is nodig willen we onze doelen voor opwek duurzame energie halen. Maar vanuit de NMU pleiten we ervoor om met een bredere blik naar de daken te kijken. Je kunt op een dak tegelijkertijd biodiversiteit toevoegen, water bergen én duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Ieke Benschop van de NMU heeft in haar presentatie verteld wat de NMU hierin kan betekenen (zie ook het online Servicepunt Duurzame Daken) en Daan Zaat van SolarSedum ging in op hoe dat eruit ziet, zonnepanelen boven groen op het dak en wat hierbij komt kijken.

Q&A Provinciale subsidieregelingen energiecoöperaties: ontwikkelfonds en subsidies; door Wijnand Jonkers (provincie Utrecht, download de presentatie) en Fanny Claassen (Energie van Utrecht, download de presentatie).

In deze sessie werden energie coöperaties bijgepraat over de provinciale subsidiemogelijkheden. Wijnand Jonkers van de provincie Utrecht gaf eerst een toelichting over de subsidieverordening energietransitie waar energie cooperaties aanvragen kunnen doen voor de initiatiefase, professionalisering en participatietrajecten. Zie voor meer informatie: Energietransitie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl). Daarna gaf Fanny Claassen een toelichting over het Ontwikkelfonds voor energie coöperaties waar middelen beschikbaar zijn voor de risicovolle fase van ontwikkeling van wind en zon projecten. Zie voor meer informatie: Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties – Energie Samen. In het gesprek daarna met de deelnemers kwamen een aantal vragen over beide regelingen naar voren, waaronder de mogelijkheden om kleine zonne-energie projecten te combineren om alsnog in aanmerking te komen voor het Ontwikkelfonds. De ondergrens voor projecten bij het fonds is namelijk een businesscase van minimaal 500.000 euro.

De nieuwe postcoderoos: Subsidieregeling SCE; door Floris Bruning van SoftEnergy: Helaas is deze sessie niet doorgegaan. Wel zijn er reeds eerder webinars gegeven door Floris Bruning over de nieuwe postcoderoos. Deze geven een goed beeld van de nieuwe regeling.

De spannende relatie tussen omwonenden en windontwikkelaar, door Natuur en Milieu Gelderland en Energie van Utrecht

In deze deelsessie vertelde Alex de Meijer van Natuur en Milieu Gelderland over zijn ervaringen met het windpark Nijmegen-Betuwe. 1000 Bewoners, verenigd in een burgercoöperatie, brachten 2 miljoen euro in. Er was flink verzet vanuit het buurtschap Reeth dat in de buurt ligt. We bespraken hoe dat verzet kantelde naar een goede “burenrelatie” tussen de burgercoöperatie en het dorp. Veel kopjes koffie en serieus ingaan op bezwaren waren belangrijke factoren om dit voor elkaar te krijgen. In een Bewonersplatform werden goede afspraken gemaakt. In 2016 is het windpark gerealiseerd.

Aan de slag met de derde ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken subsidie, door Energie Samen (download de presentatie).

Kirsten Notten (Energie Samen, Buurtwarmte) en Rianne Bakker (EnergieSamen, Buurtwarmte en Energie-U) met 7 bezoekers denken na, luisteren en stellen vragen over hoe je een goede aanvraag doet in de derde ronde aardgasvrije wijken. Buurtwarmte is een grote groep van ca. 150 verschillende initiatiefgroepen in Nederland waaronder 10 groepen die afgelopen 2 rondes met hun gemeente een proeftuinsubsidie hebben gekregen. We delen met elkaar kennis, we ontwikkelen tools die we allemaal kunnen gebruiken. In de presentatie vertelt Kirsten over aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie, rolverdeling met de gemeente, waar moet je zitten in je buurtwarmte proces en over de vervolg webinar die 1 juni gehouden gaan worden door EnergieSamen.

Tags: