Verbreding Ring Utrecht onzeker door stikstofuitspraak Raad van State

juni 17, 2019

Verbreding Ring Utrecht onzeker door stikstofuitspraak Raad van State

Het plan van het rijk om de Ring Utrecht te verbreden tot 2×7 rijstroken en Amelisweerd verder aan te tasten maakt geen kans bij de Raad van State. Die conclusie trekt de Kerngroep Ring Utrecht uit de uitspraak van de Raad van State op 29 mei over het gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In navolging van het Europees Hof stelt de Raad van State dat de PAS een verdere verslechtering van de kwaliteit van natuurgebieden door extra stikstofuitstoot onvoldoende tegengaat.

De Raad van State deed deze uitspraak naar aanleiding van bezwaren tegen een aantal uitbreidingsplannen voor intensieve veehouderij. De Raad van State geeft daarbij zelf aan dat haar oordeel net zo goed geldt voor andere plannen zoals voor wegenprojecten of biomassacentrales. De Programmatische Aanpak  Stikstof zelf is namelijk niet houdbaar als manier om plannen te toetsen.

Onderbouwing onderuit

Dit betekent volgens de Kerngroep Ring Utrecht ook dat de onderbouwing van het Tracébesluit tot verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) op dit punt onderuitgaat, en ook niet zomaar is te herstellen. De garantie dat de natuur niet verslechtert is met de huidige plannen niet te geven. Het is dus hoog tijd voor andere keuzes, vindt ook de NMU: voor een betere luchtkwaliteit, minder herrie en minder verkeersoverlast. Voor een plan dat de natuur spaart en minder risico’s geeft voor de grondwaterhuishouding.

Beter plan is er

Zo’n plan heeft de Kerngroep laten uitwerken door bureau SUUNTA. Volgens hun verkeerskundig onderzoek is een goede doorstroming van het verkeer op de Ring mogelijk met 2×6 rijstroken binnen de bestaande ‘bak’ bij Amelisweerd, bij een ontwerpsnelheid van 90 km/u. De provincie Utrecht pleit in het pas gepresenteerde coalitieakkoord voor een maximumsnelheid van 80 km/u op de Ring Utrecht.

Tags: