Utrechtse boeren en buren tekenen voor meer biodiversiteit

Utrechtse boeren en buren tekenen voor meer biodiversiteit

24 coalities van boeren en buren hebben vandaag in hun provincie samen met de Natuur en Milieufederaties het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Tijdens 12 verschillende startbijeenkomsten met elk twee coalities gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Tussen de provincies werd online contact gelegd en kennisgemaakt. In Utrecht tekenden Alexander Daniel van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Vincent Oberdorf van biologische zelfoogsttuin Kansrijk en Josephine Schuurman van Boerderij Eyckenstein de overeenkomst.

Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. In de komende 3,5 jaar werken 24 verschillende coalities door heel Nederland aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel. Per provincie zijn er 2 coalities aan de slag.

Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden en uit 62 aanmeldingen is vervolgens een selectie van 24 samenwerkingen gemaakt. In Utrecht selecteerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht uit de 7 aanmeldingen 2 coalities: biologische zelfoogsttuin Kansrijk in Groenekan en Boerderij Eyckenstein in Maartensdijk. Biologische zelfoogsttuin Kansrijk wil in hun coalitie samen met andere tuinders, boeren en buren onderzoeken hoe ze ook in de winter groenten kunnen leveren aan hun buren. Ook willen ze de kwaliteit van hun duurzame productie verder verbeteren. Boerderij Eyckenstein is een natuurinclusief, circulair landbouwbedrijf op een historisch landgoed. In hun coalitie gaan ze onderzoeken hoe ze hun buren meer bij het landgoed kunnen betrekken.

Groene boeren en actieve burgers

Hoofddoel van Boer&Buur met Natuur is om groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen en samen te bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.

Meer weten over het programma? Ga naar de website!

Wil je meer weten? Neem contact op met Alexander!

Profiel Alexander Daniel

Alexander Daniel

Projectleider natuurinclusieve samenleving – duurzame landbouw