Presentatie 10-puntenplan kringlooplandbouw voor gemeenten

november 27, 2020

Presentatie 10-puntenplan kringlooplandbouw voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het stimuleren van kringlooplandbouw. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben daarvoor een 10-puntenplan opgesteld en roepen gemeenten op daar actief mee aan de slag te gaan. Op woensdag 2 december wordt het 10 puntenplan online gepresenteerd en ontvangt wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden het eerste exemplaar. Daarbij zijn bestuurders, ambtenaren en geïnteresseerden van harte welkom! 

  • Datum: woensdag 2 december
  • Plaats: online webinar, link naar Teams ontvangt u na aanmelding via het onderstaande formulier
  • Tijd: 10.30 uur tot 11.30 uur

Kringlooplandbouw biedt vele voordelen voor boeren, consumenten, dieren, biodiversiteit, landschap, bodemvruchtbaarheid en milieu. Zij draagt bij aan het oplossen van het huidige stikstofprobleem en legt meer CO2 vast dan zij uitstoot. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de mooie Nederlandse landbouwproducten ook in Nederland benut worden. Boeren en tuinders willen de omschakeling naar kringlooplandbouw vaak wel maken, maar hebben hier ook andere partijen voor nodig. Zo zijn partijen als banken, toeleveranciers, afnemers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en uiteraard consumenten zeer belangrijk. Maar markt en samenleving kunnen het niet alleen. Ook regels, regelingen en ondersteuning door overheden zijn nodig. Het is van belang dat niet alleen Europa, het Rijk en provincies richting geven, maar juist ook gemeenten bijdragen.

Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld:

  • zorgen dat er gronden beschikbaar komen
  • richting geven via Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsverordening,
  • duurzaam pachtbeleid opstellen waardoor boeren de kringloop sluiten,
  • samenwerking in de regio aangaan
  • bijdragen aan marktontwikkeling door vraag naar duurzame landbouwproducten te creëren.

Het is daarbij logisch dat de toekomstige kringlooplandbouw ook in sterke mate natuurinclusief is. Eveneens zal de biologische (dynamische) landbouw een belangrijke rol gaan spelen. Met deze tips onder de arm, roepen we gemeenten op hun rol te pakken in het stimuleren van een kringlooplandbouw in Nederland.

Wilt u erbij zijn, meld u hier aan!

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail