Excursie naar voorbeeldprojecten van de energietransitie op 1 november

oktober 3, 2019

Excursie over de energietransitie voor Statenleden en raadsleden

Naar wind- en zonnepark AVRI en Mijn Groene Huis.

De provincie Utrecht en gemeenten hebben een gezamenlijke opgave om de energietransitie vorm te geven. Deze opgave is niet eenvoudig. U als Statenlid / raadslid / bestuurder kunt richting geven aan de aanpak en samenwerken met lokale initiatieven. We nodigen u uit om op 1 november met ons mee te gaan op excursie naar mooie voorbeeldprojecten, om u te inspireren en te informeren over de uitdagingen die op ons afkomen en welke rol u daarin kunt spelen.

Deze excursie wordt georganiseerd voor provinciale Statenleden, gemeenteraadsleden, wethouders en vertegenwoordigers lokale initiatieven – uit de provincie Utrecht. Ambtenaren zijn welkom wanneer er raadsleden en/of lokale initiatieven uit eigen gemeente meegaan. U kunt zich hier aanmelden.

Hieronder vindt u meer informatie over het programma.

Locatie 1: naar windpark- en zonnepark AVRI (Geldermalsen)

Op bezoek bij Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Hans Adams en Jan Jacob van Dijk gaan in op wat het betekent om vanuit een burgerinitiatief windmolens te ontwikkelen: coöperatieve molens dus. Hoe ging dat? Wat levert het de gemeenschap op? Wat wordt er mogelijk gemaakt met het geld dat het gebied ‘instroomt’?

Kees Quaadgras van IVN Amersfoort was betrokken bij plannen voor een zonneveld in Amersfoort. Hij zette zich in om het ontwerp zodanig aan te passen dat natuur niet te leiden heeft onder de komst van de panelen. Hij deelt zijn kennis en ervaring met deze lobby. De NMU presenteert haar checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonnevelden.

Locatie 2: Mijn Groene Huis (Zeist)

We worden ontvangen door wethouder Wouter Catsburg en Marius Keij van Stichting Energie Zeist. We horen het verhaal van de professionele aanpak om inwoners te informeren over energiezuinig maken van hun eigen woning. De businesscase van Mijn Groene Huis in Zeist. Hoe ziet de samenwerking met marktpartijen er hier uit? En hoe zien de ambities eruit om ook MKB-ers te gaan bedienen?

Huub Halsema en Roland Vink van STEDIN gaan in op de rol die STEDIN speelt. Wat is hun uitdaging? Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? Hoe zit het met de benodigde voorinvesteringen, wat betekenen regels van ACM? Verdient de pilot ‘New Grid on the Block’ (cablepooling) in het Kromme Rijngebied opschaling? En welke rol heeft STEDIN in de totstandkoming van de RESsen?

Vind u dat uw raadslid op deze excursie niet mag ontbreken, wijs hem of haar op deze kans!

Tags:

Voor meer informatie:

Profiel Alies van den Berg

Alies van den Berg

Projectleider natuurinclusieve samenleving