Onderzoek: bouwplannen Soestdijk raken waardevolle natuur

november 26, 2019

Onderzoek: bouwplannen Soestdijk raken waardevolle natuur

De bouwplannen rond Paleis Soestdijk kunnen zwaar beschermde dieren schaden, zoals ransuil, boomvalk en sperwer. Dat bleek tijdens een informatieavond op 20 november. Daar werden onderzoeken naar gevolgen van de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Baarn en Soest.

Uit het onderzoek naar natuurgevolgen blijkt dat er volop beschermde dieren voorkomen op het landgoed, ook op de plekken waar nieuwe woningen moeten komen. Zo vertoeven er tien soorten vleermuizen op het terrein, onder meer in de watertoren en de ijskelder. Er is een dassenburcht met drie bijburchten, er zijn boommarters, eekhoorns, hazelwormen en ringslangen gevonden en er nestelen drie zwaar beschermde vogelsoorten: de ransuil, de boomvalk en de sperwer.

Ongewenste gevolgen voor de natuur

Het is dan ook niet verbazend dat het plangebied deel uitmaakt van het beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hier bouwen kan volgens de onderzoekers ongewenste ‘verstening en afname van de robuustheid’ van het natuurgebied tot gevolg hebben. Dat maakt de benodigde ontheffing van de provincie Utrecht er niet waarschijnlijker op. In een brief liet de provincie al eerder weten veel aarzelingen te hebben bij woningbouw in dit gebied.

De gemeente zal de onderzoeksrapporten meenemen bij het maken van het voorontwerp bestemmingsplan dat voor februari 2020 op de agenda van de Baarnse gemeenteraad staat.

Vinger aan de pols

De NMU blijft de vinger aan de pols houden bij de verdere ontwikkelingen. Samen met Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap en lokale organisaties blijven we opkomen voor de belangen van natuur en landschap.

Zie ook het eerdere bericht over dit onderwerp.

Tags: