Gemeenteraad zet rem op bouwplannen paleis Soestdijk

april 29, 2019

Gemeenteraad zet rem op bouwplannen paleis Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft aan de rem getrokken in de besluitvorming over de bouwplannen rond Paleis Soestdijk. In de vergadering op 17 april wilde de raad nog niet besluiten over het Ruimtelijk Kader voor de plannen, onder andere  omdat zij het kader niet rijp vonden voor besluitvorming. De NMU en andere organisaties pleitten eerder al voor uitstel.

Verder bepaalde de gemeenteraad dat er een voorontwerp bestemmingsplan moet komen voor het hele plangebied – ook een verzoek van de NMU. En voor dit plan wordt gemaakt, moeten eerst de gevolgen voor verkeersdrukte en natuur worden onderzocht. De raad was kritisch over het ontbreken van dit onderzoek.

Grenzen aan nieuwe bebouwing

Woningbouw in het zogenoemde Alexanderkwartier mag van de gemeenteraad alleen als er in ruil andere bebouwing verdwijnt (‘rood voor rood’) en als er rekening wordt gehouden met provinciaal beleid. Verder moet het Baarnse Bos onaangetast blijven en nieuwe bebouwing (o.a. hotel) binnen de contouren blijven van de huidige bebouwing.

Gebiedsvisie nodig

En er is nog meer goed nieuws: de gemeenteraad wil dat er in overleg met de natuurorganisaties een gebiedsvisie wordt gemaakt. iets waar de NMU ook voor heeft gepleit. Helaas gaat de procedure hiervoor pas van start nadat het bestemmingsplan Paleis Soestdijk onherroepelijk is geworden.

Bezwaren krijgen gehoor

Bij de NMU is ruimtelijk medewerker Nicolette Buiter tevreden over de uitkomsten van de raadsvergadering. ‘Allereerst zijn er zeer veel natuurliefhebbers die zich zorgen maken en die dat de gemeenteraad hebben laten weten. Mede vanwege alle insprekers was de raad zeer kritisch richting de wethouder en de projectontwikkelaar, MeyerBergman Erfgoed Groep,’ zegt Buiter. ‘En dat heeft duidelijke resultaten opgeleverd.’

De NMU zal de vinger aan de pols houden bij de verdere ontwikkelingen, en samen met Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap en lokale organisaties blijven opkomen voor de belangen van natuur en landschap.

Tags: