Leren over Warmte: start 9 maart

februari 4, 2023

Leren over Warmte: Professionalisering buurtinitiatieven aardgasvrij

Naar: selectiecriteria en aanmelding

Wil je je buurt voorzien van duurzame warmte? Of zelfs helemaal aardgasvrij worden? De NMU is in 2022 begonnen met een programma om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het eerste leertraject van een half jaar is inmiddels afgerond en twaalf deelnemers ontvingen hun certificaat. In deze video vertellen ze erover: 

In dit programma krijg je alle handvatten om met een buurt of jouw project stappen te zetten richting aardgasvrij. We behandelen hoe je bewoners, je gemeente en andere belanghebbenden betrekt en goed samenwerkt. Daarnaast bespreken we verschillende warmtetechnieken, organisatievormen en financiële aspecten – zie ook deze poster die wij maakten n.a.v. de eerste lichting cursisten.

Zo helpen we het klimaat, voorzien we wijken van duurzame warmte, en zetten we bewoners aan het roer om de overstap van aardgas naar duurzaam te maken.

Wij nodigen diverse trainers en gastsprekers uit die actief zijn in de warmtetransitie. De training bestaat uit verschillende werkvormen: workshops, intervisie met begeleiding, individuele opdrachten die je uitvoert voor je eigen buurt/project. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding zal er eerst een selectietraject plaatsvinden, waarin we kijken naar ervaring, motivatie en de tijd en ruimte die je hebt om deze opleiding te doen. Bekijk hier de selectiecriteria en aanmeldingsprocedure.

Het traject duurt van begin maart tot begin juni 2023. Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36
3511 AP Utrecht en het kantoor van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600.

4 donderdagen (17.00-21.00) training en gastsprekers
2 donderdagen (19.00-21.00) (begeleide) intervisie
2 excursies (zaterdag 10.00-14.00)
1 reserve/uitloopavond

Data leergang 2023

donderdag 9 maart 2023 17.00-21.00 training en gastsprekers Kargadoor
donderdag 23 maart 2023 17.00-21.00 training en gastsprekers Kargadoor
zaterdag 1 april 2023 10.00-14.00 excursie
donderdag 13 april 2023 19.00-21.00 (begeleide) intervisie NMU
donderdag 20 april 2023 17.00-21.00 training en gastsprekers Kargadoor
donderdag 11 mei 2023 17.00-21.00 training en gastsprekers Kargadoor
donderdag 25 mei 2023 19.00-21.00 intervisie NMU
donderdag 1 juni 2023 17.00-21.00 reservedatum Kargadoor
zaterdag 3 juni 2023 10.00-14.00 excursie en netwerkbijeenkomst en afsluiting

Het trainingsprogramma wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht.

Buurtinitiatieven

Wil je als bewonersgroep of energie-coöperatie aan de slag met warmte, maar weet je nog niet hoe? In dit programma zal de NMU een aantal energie-initiatieven ondersteunen bij onderzoeken van de mogelijkheden voor duurzame warmte in hun buurt. Door middel van een community of practice wisselen we onderling ervaringen uit en leren we van elkaar. Heb je interesse? Laat het ons dan weten! 

Meer informatie 

Voor meer informatie en aanmeldingen als buurt-initiatief of voor het trainingsprogramma neem je contact op met Sofie ten Have, s.ten.have@nmu.nl. 

Tags: