Leren over Warmte

Leren over warmte: Professionaliseer jouw buurtinitiatief

Wil je jouw buurt voorzien van duurzame warmte? En meer leren over de stappen die je daarvoor kunt zetten? Sinds 2022 biedt de Natuur en Milieufederatie Utrecht de cursus ‘Leren over warmte’ aan voor bewonersinitiatieven. Met de cursus zetten we bewoners aan het roer voor een toekomstbestendige buurt, voorzien we wijken van duurzame warmte én helpen we het klimaat. 22 deelnemers vanuit verschillende Utrechtse bewonersinitiatieven hebben de cursus inmiddels succesvol afgerond.

Inhoud cursus

In de cursus krijg je handvatten om met een buurt of project stappen te zetten richting aardgasvrij. Tijdens 8 bijeenkomsten leer jij meer over de lokale warmtetransitie. We behandelen hoe je bewoners, gemeente en andere belanghebbenden betrekt en goed samenwerkt. Daarnaast bespreken we verschillende duurzame warmtetechnieken, organisatievormen en financiële aspecten. Ervaringsdeskundigen, trainers en gastsprekers komen langs om lessen te delen en uiteraard leer je van je mededeelnemers. (Zie ook eerder geleerde lessen op deze poster die wij maakten n.a.v. de eerste lichting cursisten.) De bijeenkomsten bestaan uit verschillende werkvormen: minicolleges, , excursies, intervisie met begeleiding en individuele opdrachten.

 

Het trainingsprogramma wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, in opdracht van de provincie Utrecht.

Wil je weten hoe eerdere deelnemers het programma hebben ervaren? Bekijk deze video:

Nazorg

Ook na de cursus biedt de NMU warmte-initiatieven ondersteuning. Bijvoorbeeld middels het beantwoorden van vragen, meehelpen bij een subsidieaanvraag; faciliteren van een community of practice en het organiseren van verschillende bijeenkomsten.

Selectiecriteria

Er kunnen tussen de 10 en 15 mensen deelnemen aan de cursus. Deelname aan de cursus is kosteloos. Voor de selectie van deelnemers kijken wij onder andere naar je motivatie, ervaring, en de tijd en ruimte die je hebt om deze cursus te volgen. Bekijk hier de selectiecriteria en de aanmeldprocedure.

Meer informatie 

Momenteel is de inschrijving voor de cursus 2024 nog niet geopend. Meld je aan voor onze interesselijst en we nemen contact met je op. Voor meer informatie over deze cursus kun je contact met ons op via warmte@servicepuntenergie.nl of onderstaande collega’s!

Tips van drie Utrechtse bewonersinitiatieven om jouw wijk duurzaam te verwarmen

Kan je niet wachten op de cursus en wil je alvast de eerste tips krijgen? Lees ons artikel “Tips van drie Utrechtse bewonersinitiatieven om jouw wijk duurzaam te verwarmen“!

Meer weten over deze cursus? Neem contact op met Laura of Marjolein!