Landschap Erfgoed Utrecht en de NMU herstellen het karakteristieke Utrechtse landschap

september 27, 2023

Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht herstellen het karakteristieke Utrechtse landschap met kennisnetwerk over kleine landschapselementen 

Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, geriefbosjes en boomgroepen, waren een essentieel onderdeel van het kenmerkende, karakteristieke Utrechtse landschap. De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich de komende jaren in om dit karakteristieke Utrechtse landschap te herstellen met een Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen. Inwoners, grondbezitters, ambtenaren, agrariërs en groene vrijwilligers zijn welkom op het kick-off event op donderdag 2 november in Boerderij De Weide Blik bij Driebergen. 

 

Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen 

Op donderdag 2 november vanaf 13:30 lanceren de twee natuur- en milieuorganisaties het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, tijdens een kick-off event in Boerderij De Weide Blik bij Driebergen. Tijdens dit evenement delen we inspiratie, bekijken we landschapselementen rondom de boerderij en gaan we in gesprek over de voordelen en mogelijkheden van een divers landschap. Naast Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht komt ook schrijver Kenneth Rijsdijk (bekend van zijn boek ‘Heg: een behaaglijk landschap voor mens en natuur’) een praatje houden. Dit evenement is de eerste in een reeks waarin Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht informatie en inspiratie over landschapselementen delen.  

 

Verlies landschapselementen

landschapselement

Kleine Landschapselementen zoals houtsingels, geriefbosjes en boomgroepen, waren een essentieel onderdeel van het kenmerkende, karakteristieke Utrechtse landschap. Eeuwenlang was dit landschap intact. Tot een eeuw geleden. In 1900 bestond er nog 450.000 kilometer aan landschapselementen in Nederland. De laatste eeuw hebben we volgens schattingen bijna 60% van deze landschapselementen verloren, vooral door ruilverkaveling, schaalvergroting van de agrarische bedrijven en verstedelijking. Deze ontwikkelingen veranderden hoe de provincie Utrecht eruitzag, aanzienlijk. 

Belang traditioneel landschap 

Het traditionele Utrechtse landschap vol kleine landschapselementen was niet alleen mooi, levendig en gevarieerd. Kleine landschapselementen bieden ook veel ecologische voordelen: de bevordering van biodiversiteit, opslag van CO2 en water, vermindering van hittestress en fijnstof en een verbetering van het dierenwelzijn. Het verdwijnen van vertrouwde landschapselementen heeft daarnaast emotionele gevolgen. Sinds 2016 is hier een woord voor: landschapspijn, een gevoel van heimwee naar een landschap dat niet langer bestaat. De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich daarom de komende jaren in om het karakteristieke Utrechtse landschap te herstellen.  

 

Meer informatie 

Geïnteresseerden kunnen zich via dit formulier opgeven voor de kick-off op donderdag 2 november. Het evenement is voornamelijk interessant voor mensen die land beschikbaar hebben waar ze eventueel landschapselementen op willen plaatsen, of mensen die meer willen weten over hoe ze deze praktisch kunnen aanleggen. Het evenement is ook erg relevant voor overheden, zoals waterschappen, provincie en gemeentes. De middag is gratis toegankelijk, maar er is beperkte plek beschikbaar. 

Dit project wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. 

Vragen of meer weten? Neem contact op met Alies of Isabel!