Klimaatbufferambassadeurs gezocht!

november 6, 2019

Klimaatbufferambassadeurs gezocht!

Klimaatverandering opvangen op een natuurlijke manier: wil jij samen met overheden kijken hoe dat kan?

Klimaatverandering leidt tot toenemende wateroverlast, tot watertekorten en tot hittestress in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), waarin ook De Natuur en Milieufederaties zitten, heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Wil jij zorgen dat we met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbufferambassadeur te worden in de provincie Utrecht!

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuur als oplossing

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen bijna alle grote Nederlandse natuurorganisaties, wil naast bovenstaande oplossingen graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief. Lees het hier: https://www.klimaatbuffers.nl/

Ambassadeurs gezocht

De CNK is op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijk klimaatbuffers. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor promotie van natuurlijk klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Deze promotie richt zich allereerst op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. In het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen.

Meld je snel aan!

Wil jij zorgen dat we met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbufferambassadeur te worden in Utrecht!

Je kunt een e-mail sturen met een korte motivatie + CV naar Alies van den Berg, a.vanden.berg@nmu.nl. Voor vragen kunt je ook bellen naar 06 38 080 972/ 030 2567 350.

Gratis deelname landelijke cursusdag klimaatbuffers

Op donderdag 16 januari is er een landelijke bijeenkomst in Utrecht voor nieuwe ambassadeurs waar je samen met een enthousiast groep mede-ambassadeurs alles leert over klimaatbuffers.

Profiel: de ambassadeur….

  • Doet dit op vrijwillige basis. Zij of hij kan een vrijwilliger zijn, maar ook een professional die zich graag als belangenbehartiger inzet.   
  • Heeft affiniteit met klimaatadaptatie en natuur, accent op het landelijke gebied, maar stedelijk kan ook   
  • Kan bestuurlijk denken, maakt bij voorkeur deel uit van een bestuurlijk netwerk  
  • Heeft vaardigheid om voor zichzelf een positie te verwerven, het onderwerp op het juiste moment te agenderen, met enthousiasme kunnen brengen  
  • Houdt contact met lokale terreinbeherende organisaties  
  • Heeft gebiedskennis en gebruikt die zo nodig om kansen te creëren en koppelt deze terug naar de federatie of de terreinbeherende organisaties  
  • Legt verbinding tussen natuurlijke en technische oplossingen  
  • Heeft overdag tijd om deel te nemen aan bijeenkomsten (5 à 10 bijeenkomsten per jaar) 

 

Tags:
Profiel Alies van den Berg

Alies van den Berg

Projectleider natuurinclusieve samenleving