Hugo de Jonge neemt Utrechts convenant als voorbeeld

Hugo de Jonge neemt Utrechts Convenant Toekomstbestendig Bouwen als voorbeeld 

Op 5 oktober 2023 vergaderde de Tweede Kamer Commissie Gebouwde Omgeving over duurzaamheidseisen aan nieuwbouwprojecten.
De 12 Natuur en Milieufederaties stuurden voorafgaand hieraan een oproep aan de betreffende Tweede Kamerleden. Kern van de boodschap was: ”Wees ambitieus, op alle thema’s en neem het Utrechts Convenant (niveau goud) als voorbeeld.” 

Demissionair minister Hugo de Jonge reageerde op kamervragen hierover en zei het ‘Utrechtse keurmerk’ te willen verheffen tot ‘landelijk keurmerk’. “Als je niet aan het keurmerk voldoet, krijg je gewoon geen werk. Dit is een manier om alle bedrijven de goede kant op te duwen.” (Lees hier het verslag van het commissiedebat terug) 

We zijn verheugd over deze uitspraak. Natuurlijk hebben wij daarbij wensen. De minister moet bij het kopiëren van het Utrechts ‘keurmerk’ uitgaan van ambitieniveau ‘goud’. Dit is ook wat wethouders van koplopergemeenten vragen. Zie het artikel hierover in Bouwwereld.  

Daarnaast moet hij, naast de toegezegde indicatoren energieprestatie (warmtevraag en aandeel hernieuwbaar), milieuprestatie (CO2 en aandeel biobased), klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit, óók indicatoren opnemen op gebied van duurzame mobiliteit, gezondheid en drinkwater. Net als in Utrecht gebeurt. Zie hier meer informatie over het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en de ondertekenaars.

Hieronder een aantal fragmenten uit de vergadering van de Tweede Kamer Commissie Gebouwde Omgeving op 5 oktober 2023:

 

“Dit is misschien iets te veel Utrechtpromotie. Straks krijg ik problemen. Ik ben als minister van BZK natuurlijk van alle provincies, en alle provincies zijn me even lief, maar toevallig staat Utrecht nu even twee keer in de schijnwerpers. ”

Hugo de Jonge, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 5 oktober 2023

Meer weten over duurzaam bouwen?

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw en duurzame daken