Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie!

september 14, 2020

Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie!

Wij nodigen je graag uit voor een digitale bijeenkomst over de provinciale Omgevingsvisie op 7 oktober. 

De provincie Utrecht werkt aan een Omgevingsvisie die beschrijft hoe de provincie er in 2050 uit moet zien. De Ontwerp Omgevingsvisie ligt binnenkort ter inzage. Voor natuur, landschap, erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving staat er veel op het spel. En ook grote nieuwere opgaven zoals de energietransitie vragen ruimte. Daarom informeren we graag alle personen en lokale organisaties uit onze achterban die zich betrokken voelen bij deze onderwerpen, over de inhoud van de Omgevingsvisie en mogelijkheden om daarop te reageren.

Verdiepen op Energietransitie, Verstedelijking en Natuur en landschap

Tijdens de bijeenkomst informeren wij je over de totstandkoming van de Omgevingsvisie en de inhoudelijke highlights. We verdiepen vervolgens met elkaar op drie thema’s die voor ons op dit moment van belang zijn binnen de Omgevingsvisie, namelijk energietransitie, verstedelijking en natuur en landschap. We bieden ruimte voor vragen en reflectie op deze thema’s uit de groep. Tot slot geven we tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen.

Praktische informatie

Datum: 7 oktober
Tijd: circa 19.30 – 21.30 uur
Vorm: digitaal (je krijgt later een link toegestuurd waarmee je de bijeenkomst kunt bijwonen)
Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via het onderstaande formulier!

Achtergrond informatie

De provincie Utrecht is een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren. Hoe zorgen we dat dit zo blijft en dat iedereen hier prettig en gezond kan leven? De ruimte in de provincie is schaars. Het is daarom niet eenvoudig om de leefomgeving in te richten. We hebben te maken met allerlei ontwikkelingen die ruimte moeten krijgen of ruimte vragen, denk aan extra woningen die gebouwd gaan worden, de toename van werkgelegenheid, de toename van verkeer, de energietransitie, klimaatverandering en veranderingen in de landbouw.

De provincie Utrecht wil aan deze (nieuwe) ontwikkelingen ruimte geven, maar vindt het belangrijk om de bestaande kwaliteiten van de provincie te behouden en versterken.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Deze wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. In de provinciale Omgevingsvisie (nog in concept) staat dan ook op welke manier de provincie Utrecht aan belangrijke ontwikkelingen ruimte gaat geven op weg naar 2050. In de Omgevingsverordening staan de regels die er nodig zijn om de Omgevingsvisie mogelijk te maken.

De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening zijn online in te zien: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening

Tags:
Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science