Omgevingsvergunning voor eerste zonneveld in Utrecht

december 4, 2020

Gemeente verleent omgevingsvergunning voor eerste zonneveld in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft omgevingsvergunning verleend aan het zonnepark Meijewetering op het bedrijventerrein de Wetering in Leidsche Rijn. Het zonneveld met 1440 zonnepanelen is een initiatief van buurtbewoners en Energie-U en gaat duurzame stroom leveren voor zo’n 145 huishoudens. Een deel van het zonnepark is ook bedoeld om de rioolwaterzuivering van duurzame stroom te voorzien.

De ontwikkeling van het zonnepark heeft de nodige tijd gekost omdat er veel partijen betrokken zijn. Naast partner de Stichtse Rijnlanden zijn dit de bedrijvenvereniging de Wetering-Haarrijn, verschillende nutsbedrijven met kabels en leidingen, de hengelsportvereniging en het Natuurplatform Leidsche Rijn. Hierdoor is het oorspronkelijke ontwerp op diverse punten aangepast. Boven de gas- en waterleidingen blijft het terrein onbebouwd en het hekwerk is zo ontworpen dat een deel van de oever nog beschikbaar blijft voor sportvissers.

De projectleider van Energie-U, Anton Kiewiet, zit in de projectleiderspool van de NMU. Hij heeft meegedaan met het NMU-trainingstraject en deelt nu ook kennis met andere coöperaties.

Natuur

Bij het beheer van het zonnepark zal veel aandacht worden gegeven aan ecologie. Voorwaarde van de gemeente is dat het zonnepark wordt aangelegd buiten het broedseizoen en het hekwerk aan de kant van de Proostwetering moet een groen aanzicht krijgen. Daarnaast wordt bij het beheer van het park het maaisel afgevoerd waardoor zeldzame planten een grotere kans krijgen. Ook is het Natuurplatform Leidsche Rijn om advies gevraagd over de bescherming van specifieke soorten.

Zonnepanelen voor de buurt

Het merendeel van de zonnepanelen is beschikbaar voor bewoners en kleine bedrijven, via de zogenaamde ‘postcoderoos’-regeling, in het gebied met de postcodes 3451, 3454, 3528, 3541, 3543 en 3544. Heb je interesse op mee te doen of wil je meer weten over dit project mail naar meijewetering@energie-u.nl of kijk op www.energie-u.nl/meijewetering.

Zie ook het artikel bij Energie-U!