Coöperatief zon en wind ontwikkelen

Meer duurzame energie waar de omgeving van (mee)profiteert!

Coöperatief zon en wind ontwikkelen

De NMU werkt aan het verduurzamen van energie in de provincie Utrecht, waar de omgeving van (mee)profiteert.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht en REScoopNL ondersteunen lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht die windmolens en zonnevelden willen ontwikkelen. Voor hen is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van dit soort grote energieprojecten.

Klimaatakkoord en lokaal eigendom

Deze groeiende rol krijgt een impuls doordat in het Klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Door de ontwikkeling bij lokaal gewortelde partijen te leggen, krijgt de omgeving meer zeggenschap, kan zij meebepalen waar de installaties precies komen en onder welke voorwaarden. Wanneer windmolens en zonnevelden in eigendom van de lokale gemeenschap worden ontwikkeld, kan het rendement deels uitgekeerd worden aan de mede-eigenaren van de installaties en deels aan collectieve doelen. Denk hierbij aan natuur, landschap, recreatie, sportclubs, kerken of andere projecten die de energietransitie vormgeven.

Wat doet de NMU?

12 Utrechtse projecten ondersteunen

Met geld van de provincie Utrecht en REScoopNL, ondersteunen NMU en REScoopNL 12 Utrechtse energiecoöperaties die windmolens en zonnevelden willen ontwikkelen. Het gaat om zes windprojecten (gemeenten Lopik, De Ronde Venen, Vijfheerenlanden, Amersfoort en Bunnik/Zeist) en zes zonprojecten (gemeenten Wijk bij Duurstede, Stichtse Vecht, De Bilt, Houten, De Ronde Venen en Bunnik).

Lokale projectleiders opleiden

16 Lokale projectleiders ‘zon’ doen mee aan een opleidingstraject en 7 lokale projectleiders ‘wind’ krijgen coaching on the job.  Samen hebben deze 23 projectleiders trainingsmiddagen gevolgd over verschillende overkoepelende onderwerpen, zoals samenwerking met commerciële ontwikkelaars, omgevingsmanagement, aansluiting op het elektriciteitsnet en het borgen danwel creëren van natuur.

Projectleiderspool ontwikkelen

Naast het opleiden van lokale projectleiders, werken we ook aan een provinciale projectleiderspool. Immers zijn bij energiecoöperaties vaak mensen actief met specialistische kennis. Door dit slim te organiseren kunnen deze juridisch, ruimtelijk, financieel, technisch, commercieel en communicatief onderlegde mensen elkaar helpen bij projectontwikkeling.

Voorbereiden op landelijke ontwikkelfaciliteit

Door deze structuur en samenwerking op te bouwen, is de Utrechtse coöperatieve sector straks goed voorbereid om met deze en andere nog op te starten projecten optimaal gebruik te maken van de ondersteuningsfaciliteit die energieminister Wiebes voorbereidt.

 

De Natuur en Milieufederaties organiseerden afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten over Wind op Land, waar we belichtten wat succes- en faalfactoren zijn bij wind op landprojecten. Eén specifieke bijeenkomst ging over de samenwerking tussen commerciële ontwikkelaars en energiecoöperaties. Het verslag en alle presentaties van die dag vind je hier.

Tags:

Projectleider Coöperatieve Zon en Wind

Samen profiteren van zon en wind?

Neem contact op met Rolf!