Coöperatief zon en wind ontwikkelen

Meer duurzame energie waar de omgeving van (mee)profiteert!

Coöperatief zon en wind ontwikkelen

De NMU werkt aan het verduurzamen van energie in de provincie Utrecht, waar de omgeving van (mee)profiteert.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht en REScoopNL ondersteunen lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht die windmolens en zonnevelden willen ontwikkelen. Voor hen is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van dit soort grote energieprojecten.

Klimaatakkoord en lokaal eigendom

Deze groeiende rol wordt bevorderd doordat in het Klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Door de ontwikkeling bij lokaal gewortelde partijen te leggen, krijgt de omgeving meer zeggenschap, kan zij meebepalen waar de installaties precies komen en onder welke voorwaarden. Wanneer windmolens en zonnevelden in eigendom van de lokale gemeenschap worden ontwikkeld, kan het rendement deels uitgekeerd worden  aan de mede-eigenaren van de installaties en deels aan collectieve doelen. Denk hierbij aan natuur, landschap, recreatie, sportclubs, kerken of andere projecten die de energietransitie vormgeven.

Wat doet de NMU?

Lokale initiatieven die interesse hebben in ondersteuning kunnen zich bij de NMU melden. In een gesprek zal dan gekeken worden of het beoogde project in aanmerking komt voor ondersteuning. De ondersteuning bestaat uit de inzet van een senior ontwikkelaar, die al werkenderwijs lokaal actieve mensen opleidt in het vak van coöperatieve ontwikkelaar.

Ben je betrokken bij een energiecoöperatie in de provincie Utrecht welke plannen heeft voor het grootschalig opwekken van duurzame energie (door middel van windmolens en/ of zonnevelden)? Neem dan contact op met Ieke Benschop. Ze gaat graag met je in gesprek om te kijken welke ondersteuning gewenst en mogelijk is.

Ondersteuning nodig?

Wil jouw energiecoöperatie ondersteuning bij het ontwikkelen van een windenergie-project of een zonneveld, vul dan deze template in, en stuur hem aan Ieke Benschop.
Wil je je aanmelden als projectleider ontwikkeling wind en/of zon, vul dan deze template in, en stuur hem naar Ieke Benschop.

De Natuur en Milieufederaties organiseerden afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten over Wind op Land, waar we belichtten wat succes- en faalfactoren zijn bij wind op landprojecten. Eén specifieke bijeenkomst ging over de samenwerking tussen commerciële ontwikkelaars en energiecoöperaties. Het verslag en alle presentaties gehouden die dag, vind je hier.

Tags:

Projectleider Coöperatieve Zon en Wind

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Aardgasvrije nieuwbouw, windenergie en CO2 Bank Utrecht