Bomenkap dreigt in Doorn door nieuwbouw

juli 5, 2019

Bomenkap dreigt in Doorn door nieuwbouw

Er dreigt oud bos te sneuvelen voor nieuwbouw in Doorn. De nieuwbouw vindt plaats binnen het beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN) en buiten de rode contour – de door de provincie vastgestelde grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Dat wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug tenminste mogelijk maken in het nieuwe bestemmingplan Doorn De Basis. Samen met Utrechts Landschap (UL) maakt de NMU bezwaar tegen dit plan.

Het nieuwe paviljoen C komt deels in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en staat bovenop een oude bosplaats. Beeld: ruimtelijkeplannen.nl/NMU

Op haar terrein aan de rand van Doorn wil zorginstelling De Basis enkele nieuwe paviljoenen bouwen. Eén daarvan, paviljoen C (zie kaartje), komt voor 146 m2 binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en buiten de rode contour te liggen. Daarvoor moeten bomen worden gekapt op een oude bosgroeiplaats, waar al ruim anderhalve eeuw bos groeit.

Gebrekkige beoordeling natuurschade

UL en NMU hebben kritiek op de manier waarop de gemeente Utrechtse Heuvelrug de gevolgen voor de natuur heeft beoordeeld. Zo heeft de gemeente niet gekeken naar wezenlijke kenmerken, waarden en samenhang van het NNN. Verder is ze vaag over de oppervlakte van de natuur die verdwijnt en heeft ze alleen oog voor de ‘plussen’ voor de natuur, en niet voor de minnen.

Verlies natuur niet gecompenseerd

Er is één echte plus: het verleggen van een weg naar buiten het Natuurnetwerk. Maar die plus kan het verlies van de oude bosgroeiplaats niet compenseren. Dat kan alleen door extra NNN-gebied aan te wijzen ter vervanging van het aangetaste gebied. Verder zijn ook de aangekondigde natuurbeschermende maatregelen onvolledig. NMU en UL willen dat ook de maatregel ter beperking van lichthinder verplicht wordt – dat is hij nu niet.

Buiten rode contour, dus niet bouwen

En dan ligt het nieuwe paviljoen ook nog eens buiten de rode contour. Daar mag volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening niet gebouwd worden. Ook geeft de gemeente niet aan waarom dit gebouw niet binnen de rode contour kan verrijzen. Omdat het gaat om een oude bosgroeiplaats, kan op grond van het provinciale natuurbeleid de noodzakelijke ontheffing niet worden verleend. Dat betekent dat bomenkap niet is toegestaan.

10 meter opschuiven en we zijn er…

Nu is er een heel makkelijke oplossing voor al deze problemen: schuif het gebouw 10 meter op naar het oosten (of 15 meter naar het zuiden). Dan kunnen de bomen op de bosgroeiplaats blijven staan en worden het Natuurnetwerk Nederland en de rode contour gerespecteerd. Iedereen blij! Maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug wilde dit tot nu toe niet. UL en NMU stellen deze verschuiving nu dus nogmaals voor. De gemeenteraad neemt voor eind september een besluit.

De brief is hier te downloaden (PDF).

Tags: