Bestemmingsplan energietuin Mastwijk ter inzage

april 17, 2020

Bestemmingsplan energietuin Mastwijk ter inzage

De ontwikkeling van de Energietuin op locatie Mastwijk bij Montfoort vordert gestaag. Actueel is nu de aanpassing van het geldende bestemmingsplan. Dat is nodig om duurzame energieopwekking en recreatie/educatie mogelijk te maken. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 15 april tot en met 27 mei ter inzage.

Plankaart Energietuin MastwijkHet afgelopen jaar hebben de NMU, Afvalzorg en omwonenden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Energietuin op locatie Mastwijk in Montfoort. In dit plan wordt duurzame energie gecombineerd met openbare natuur, recreatiemogelijkheden en educatie. Met als doel de voormalige stortplaats om te vormen tot een aantrekkelijk gebied met meerwaarde voor natuur, milieu én omgeving.

Ontwerpproces mét omwonenden en denktank

Samen met omwonenden en andere betrokkenen hebben NMU en Afvalzorg in de eerste helft van 2019 drie ontwerpsessies gehouden. Hier zijn verschillende ideeën, aandachtspunten en uitgangspunten voor de inrichting van het terrein verzameld. Met hulp van een denktank van lokale betrokkenen zijn vier deelthema’s uitgewerkt: ecologie, landschappelijke inpassing, recreatieve educatie en energie & innovatie. Dit voortraject heeft geleid tot een concept-ontwerp dat eind 2019 is gepresenteerd en positief werd ontvangen. Hiermee is alles gereed voor de volgende stap in het project.

Bestemmingsplan ter inzage

In het huidige bestemmingsplan is groenontwikkeling op terrein Mastwijk toegestaan, maar duurzame energieopwekking en recreatie/educatie nog niet. Er is dus een nieuw bestemmingsplan nodig dat ruimte biedt voor alle functies van ons plan. Dit traject hebben we in het najaar van 2019 opgestart en heeft geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan dat van 15 april tot en met 27 mei ter inzage ligt. De stukken zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met omschrijving “Energietuin Mastwijkerdijk Montfoort”. Ook zijn ze in te zien op het stadskantoor van de gemeente Montfoort, Kasteelplein 5.

Meedenkers en -doeners welkom!

Woon je in de wijdere omgeving van Mastwijk? Zit je bij een lokale groep, of ben je ondernemer in de buurt? En denk je iets te kunnen betekenen voor het project? Neem dan contact op met Geert Ritsema! Zie de contactgegevens hieronder.

Beelden door Florian Becker, WUR

Tags: