Het meerjarenbeleidsplan van de NMU

Beleidsplan 2023 – 2026

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan zal de komende jaren de leidraad vormen in ons werk. We beschrijven hierin wat we willen bereiken, wat onze impact op de lange termijn is (missie) en de wijze waarop we daar willen komen (visie). Ons kompas voor de komende jaren is: een klimaatneutrale provincie, met robuuste ecosystemen en een gezonde leefomgeving voor iedereen in de provincie Utrecht in 2040.

Met dit nieuwe beleidsplan sluiten we goed aan bij de ontwikkelingen om ons heen. We gaan nog meer aandacht besteden aan integraal en gebiedsgericht werken. Met klimaat, natuur en een gezonde leefomgeving op ons kompas kiezen we voor een vernieuwde en heldere focus. Dit lukt door onze huidige 7 thema’s meer integraal te benaderen.

We kiezen ook voor continuïteit in onze aanpak. Onveranderd is onze agendasettende rol en beleidsbeïnvloeding. We zetten onze samenwerking met (bewoners)initiatieven voort onder andere met onze aanpak via servicepunten.

In onze projecten ligt de nadruk op het daadwerkelijk versnellen van duurzaamheid in de praktijk. Hiervoor zullen we ook vaker zelf het initiatief nemen. Veel lokaal en regionaal beleid bevat tal van groene voornemens en ambities, maar de uitvoering in de praktijk blijft achter. Dat moet de komende jaren echt anders.

Vanwege ons vijftigjarige bestaan hebben we in 2022 ons Landschap van de Toekomst ontwikkeld: Het Utrechtse landschap van 2072, waarbij de ambities van nu van de NMU zijn gerealiseerd. Fragmenten van deze beelden hebben we in dit beleidsplan opgenomen als lonkend perspectief.

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan