5 gemeenten gaan voor GOUD!

november 1, 2022

5 gemeenten gaan voor GOUD!

Op 29 september 2022 werd door 88 partijen, waaronder ook de NMU, het Convenant Duurzame Woningbouw ondertekend. Een goede stap die voortkwam uit de wens van koploper-gemeenten en marktpartijen om duurzaamheidsambities van verschillende gemeenten gelijk te trekken. Zo hoeft niet iedere bouwer met iedere gemeente apart in gesprek over steeds iets andere wensen.


Het hoogste ambitieniveau

Samen met koploperbedrijven roept de NMU gemeenten op om voor het hoogste ambitieniveau van het Convenant te gaan, namelijk goud. Succesvolle lobby leidde er al toe dat vijf gemeenten in onze provincie voor goud gaan: Bunnik, AmersfoortUtrecht, Rhenen en Zeist. Dat is een grote impuls voor energiepositief, circulair, plantaardig, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. En het belooft veel duurzame mobiliteit. We roepen andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Alleen als gemeenten gezamenlijk koers bepalen, maken we kans op het halen van de doelen van het Klimaatakkoord. 

 

Bekijk ook onze pagina Bouwen voor de Toekomst.

Gemeente Bunnik

“In Bunnik is een coalitie van P21 (GL/PvdA) en D66. Het is een duurzame coalitie met hoge ambities. Met de grote woningbouwplannen in Bunnik de komende jaren, zou het jammer zijn niet voor het hoogste duurzaamheidsniveau te gaan.” 

Jenny Houtgraaf, raadslid voor P21

Gemeente Amersfoort

“Toewerken naar goud betekent dat de nodige innovaties meer ruimte krijgen. Het vervangen van bakstenen voor plantaardig materiaal, nieuwe verdienmodellen voor boeren die grondstoffen telen voor de bouw, meer hergebruik van materialen en meer biodiversiteit en natuur in woonwijken worden zo de normaalste zaak van de wereld in Amersfoort.” 

Natanja Vreugdenhil, raadslid Partij voor de Dieren

Gemeente Utrecht

“Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat betekent dat er heel veel bijgebouwd gaat worden komende jaren. Wat D66 betreft gebeurt dat op zo’n manier dat toekomstige bewoners kunnen genieten van een duurzame en fijne stad met oog voor biodiversiteit. Het gouden ambitieniveau doet daar het meeste recht aan.”

Ralph Peters, raadslid D66

Gemeente Rhenen

“We willen dat alle woningen in Rhenen toekomstbestendig gebouwd worden. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Convenant Duurzaam Bouwen. Dat hebben we ook in ons coalitieakkoord beschreven. Daarbij hebben we gekozen voor goud omdat we ons bewust zijn van de noodzaak. Het is een hoog ambitieniveau, maar waar het kan, willen we dit realiseren. Op die manier zorgen we ervoor dat we geen mooie kansen mislopen.”

Bert Fintelman, wethouder Duurzaamheid

Gemeente Zeist

In Zeist gaan we graag voor GOUD! Niet alleen is het groen ons goud maar ook onze ambities op duurzame woningbouw. We hebben al jaren een beleid voor duurzaam bouwen in Zeist en hebben dit begin 2022 opnieuw vastgesteld. Dit convenant is een mooie aanvulling, en de gouden doelstelling daagt ons en de markt uit om nog een stapje verder te gaan. We kunnen wel blijven hangen in “of iets realistisch is” maar als we de lat niet hoog leggen, hoeven we ook niet zo hard te trainen. Hoewel ons huidige beleid al best uitdagend is, doen we er graag nog een schepje bovenop: We gaan voor GOUD.

Wouter Catsburg, wethouder Duurzaamheid