10 puntenplan Kringlooplandbouw gepresenteerd

december 2, 2020

10 PUNTENPLAN KRINGLOOPLANDBOUW
Hoe gemeenten de kringlooplandbouw kunnen stimuleren

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het stimuleren van kringlooplandbouw. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben daarvoor een 10-puntenplan opgesteld en roepen gemeenten op daar actief mee aan de slag te gaan. Wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden ontving vandaag het eerste exemplaar.

Beluister hier de reportage met Ieke Benschop op Radio M Utrecht!

Kringlooplandbouw biedt vele voordelen voor boeren, consumenten, dieren, biodiversiteit, landschap, bodemvruchtbaarheid en milieu. Zij draagt bij aan het oplossen van het huidige stikstofprobleem en legt meer CO2 vast dan zij uitstoot. Daarnaast zorgt het ervoor dat de mooie Nederlandse landbouwproducten ook in Nederland benut worden. Boeren en tuinders willen de omschakeling naar kringlooplandbouw vaak wel maken, maar hebben hier ook andere partijen voor nodig. Zo zijn partijen als banken, toeleveranciers, afnemers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en uiteraard consumenten zeer belangrijk. Maar markt en samenleving kunnen het niet alleen. Ook regels, regelingen en ondersteuning door overheden zijn nodig. Het is van belang dat niet alleen Europa, het Rijk en provincies richting geven, maar juist ook gemeenten bijdragen.

Natascha Kooiman van Smaackmakers deelde tijdens het webinar vanmorgen de aanpak van de gemeente Almere. Deze gemeente heeft een duurzame voedselstrategie waarbij de zichtbaarheid en beschikbaarheid van lokaal duurzaam voedsel en de gezonde voedselkeuze centraal staan. Supermarkten en cateraars worden actief betrokken bij de aanpak.

Danielle de Nie van Aardpeer vertelde over de innovatieve manier waarop haar organisatie grond aankoopt met obligaties en uitgeeft aan duurzame boeren en projecten zoals Herenboeren. Dit levert op voor het milieu én voor de obligatiehouders.

Pieter Gautier van de gemeente Assen lichtte toe hoe deze gemeente via duurzaam pachtbeleid werkt aan duurzame landbouw op haar 500 ha gemeentelijke grond. Met een puntensysteem worden pachters gestimuleerd duurzamer te boeren. Hoe meer punten, hoe duurzamer en hoe lager de pacht.

Ieke Benschop van de NMU geeft aan hoe gemeenten kunnen bijdragen bijvoorbeeld:

  • zorgen dat er gronden beschikbaar komen
  • duurzaam pachtbeleid opstellen waardoor boeren de kringloop sluiten,
  • samenwerken met maatschappelijke initiatieven zoals Herenboeren, Landvanons en Aardpeer,
  • richting geven via omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsverordening,
  • verbreding toestaan in de bedrijfsvoering zoals recreatie, zorgfaciliteiten en thuisverkoop,
  • opstart van nieuwe kringloopbedrijven mogelijk maken, met name van groentetelers
  • zelf duurzaam en lokaal inkopen,
  • biomassa hoogwaardig benutten,
  • samenwerking in de regio aangaan zoals met horeca,
  • en bijdragen aan marktontwikkeling door vraag naar duurzame landbouwproducten te creëren.

Het is daarbij logisch dat de toekomstige kringlooplandbouw ook in sterke mate natuurinclusief is. Eveneens zal de biologische (dynamische) landbouw een belangrijke rol gaan spelen. Met deze tips onder de arm, roepen we gemeenten op hun rol te pakken in het stimuleren van een kringlooplandbouw in Nederland.

Wethouder Maks van Middelkoop nam het eerste exemplaar van het 10-puntenplan in ontvangst en gaf aan dat naar zijn menng gemeenten niet hoeven te kiezen welke punten belangrijk zijn. “Je moet ze als gemeenten allemaal  oppakken.” 

Joris Hogenboom van de NMU sloot de bijeenkomst af: “Goed te zien dat er tijdens onze webinar zo positief wordt gereageerd op ons 10-puntenplan. Ik roep de aanwezige wethouders op om elkaar op te zoeken en de krachten te bundelen. Creëer samen capaciteit om hier ook echt werk van te maken”

Het rapport met het 10 puntenplan is hier te downloaden.

RTV Utrecht met een reportage over het 10 puntenplan (vanaf 38 min)

 

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving