Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Aan tafel met de aannemer

Aan tafel met de aannemer

In Amersfoort zaten bewoners direct aan tafel met de aannemer bij de uitvoering van de herinrichting van het waterwingebied. 

graafmachine

In samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers worden soms mooie plannen gemaakt, maar vervolgens wordt de uitvoering overgedragen aan een aannemer en verliezen de bewoners elke invloed op wat er gaat gebeuren. Dit gemis aan inspraak, flexibiliteit en meewerken in het uitvoeringstraject zal velen bekend voorkomen. En dit werkt vaak door in een gemiste kans om het beheertraject samen vorm te geven.

In het waterwingebied in Amersfoort hebben ze ervoor gekozen om de bewoners die betrokken waren bij de herinrichting van het gebied mee te laten doen bij de besprekingen met de aannemer. In deze besprekingen konden zij samen met de gemeentelijke wijkbeheerder toezien op een goede uitvoering van de plannen. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het groenbeheerplan.

Bewoners krijgen stelpost

In deze overeenkomst is ook vastgelegd dat betrokken bewoners beschikken over een stelpost in het bestek van de aannemer. Deze stelpost kunnen zij inzetten voor zaken in de sfeer van het groenbeheerplan waar onvoldoende aandacht voor is. Dit is een interessante oplossing want bewoners staan dichterbij en kunnen snel signaleren als er iets in de uitvoering misgaat.
Maar het vergroot ook de blijvende betrokkenheid. Het nieuwe groen is nu gevoelsmatig ook echt van henzelf geworden.

Initiatiefnemers kiezen aannemer

Een ander voorbeeld is de Cremertuin in Utrecht, een natuurspeeltuin en moestuin in de wijk Nieuw Engeland. Hierbij hebben de initiatiefnemers zelf volgens Utrechtse aanbestedingsregels drie aannemers verzocht om een offerte op te stellen volgens een eigen gemaakt inrichtingsplan. Met zelf opgestelde criteria werd vervolgens de meest geschikte aannemer gekozen en werd de opdracht in het veld ook zelf begeleid. Met slechts een beperkte betrokkenheid van de gemeente.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI