Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Groen aan de buurt

Groen aan de buurt

PanoPostzegelparkDe participatiesamenleving wordt steeds tastbaarder. Het beheer van groen leent zich hier bij uitstek voor. Bewoners investeren graag in het groen voor hun deur, op pleinen, parken en zelfs in het buitengebied. Ze willen actief meedoen en meedenken bij het inrichten en beheren van groen.

We geloven dat hier veel kansen liggen. Sterker nog, we denken dat dit nieuwe eigenaarschap van de openbare ruimte een groot goed is. We zien steeds meer gemeenten beleid formuleren om bewoners de ruimte te geven. Gemeenten willen dat bewoners meer verantwoordelijkheden op zich nemen, ze willen samen met de bewoners ontwerpen en beslissen. Maar in de dagelijkse praktijk is het nog niet zo makkelijk om hier invulling aan te geven.

Doel van het project 
Met Groen aan de buurt wil de NMU samen met gemeenten, initiatiefnemers en professional de discussie over groen een burgerparticipatie voeren. Het programma biedt een inhoudelijke oriëntatie waarbij gezocht wordt naar nieuwe oplossingen en kaders, specifiek gericht op vragen bij het ontwikkelen en onderhouden van groen.

Aftrap met Excursie 
De opening van dit programma was een excursie voor wethouders langs inspirerende initiatieven in de stad en het buitengebied van Amersfoort. Op locatie lieten we de succesvolle initiatieven zien, bespraken we dilemma’s en keken we naar nieuwe oplossingen. De insteek van de middag was onderzoekend. We willen dat er net zo veel wordt geleerd van de dingen die niet goed gaan als van zaken die slagen.

Vervolg
We werken op dit moment aan een vervolg, waarin we wethouders en ambtenaren nog uitgebreider te kans willen geven om nieuwe kennis te ontwikkelen over hoe ze bewoners kunnen betrekken bij het groenbeleid. We willen hierbij een inhoudelijke oriëntatie bieden waarbij gezocht kan worden naar nieuwe oplossingen en kaders, specifiek gericht op vragen bij het ontwikkelen en onderhouden van groen. Samen met de deelnemers gaan we een netwerk op bouwen van vernieuwers in het groenbeleid.

Onderwerpen die in een vervolg aan bod zullen komen zijn:

  • Nieuwe vormen van overleg of besluitvorming met bewoners
  • Hoe creëer je continuïteit?
  • Spanningsveld beleidsdoelen van de overheid versus ruimte geven aan initiatieven
  • Hoe creëer je betrokkenheid zonder het idee te geven van een afschuivende overheid?
  • Afwegingskader: Waaraan kunnen gemeenten initiatieven toetsen?
  • Veranderen mindset van het ambtelijk apparaat
  • Ruimte geven aan initiatieven binnen wettelijk kaders
  • Financiering initiatieven
  • Contact bewoners met gemeente

Initiatiefnemers
Groen aan de buurt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Netwerk Vrijetijdslandschappen.

Max ZevenbergenLinkedin profiel van Max Zevenbergen
Landelijk gebied en groene ruimte
Telefoonnummer: 06 41 525 451
m.zevenbergen@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI