Studenten, stagiaires en vrijwilligers: onderzoeksklussen

De NMU heeft een lijst van onderzoeksklussen die wij graag laten oppakken door studenten en andere gekwalificeerde vrijwilligers. We staan open voor verschillende varianten om deze onderzoeken uit te voeren.

Dat kan via een stage (als student), als onderzoeksvak via je studie of als vrijwilligersklus, ook als je geen student bent.

Onderzoeksklussen / stageopdrachten

De NMU inventariseert één of twee keer per jaar mogelijke onderzoeks- en stageopdrachten voor studenten. Opdrachten die óns helpen in ons werk, bv als aanleiding of basis voor projecten, onze eigen kennispositie, om de publiciteit mee te zoeken of ons werk uit handen te nemen. En opdrachten die studenten helpen, met goede realistische casuïstiek, werkervaring en nieuw netwerk. De volgorde van de kopjes geeft onze prioritering aan.

Momenteel zijn wij de klussen voor 2023 aan het inventariseren.

Voor meer informatie:

Profiel Angelique Erkelens

Angelique Erkelens

Bureaumanagement / secretariaat