2009

2009

In 2009 heeft de NMU zich ingezet voor goede aanwijzingsbesluiten en beheerplannen voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden. Hiernaast werd de Kracht van Utrecht ontwikkeld samen met de Vrienden van Amelisweerd. 

Natura 2000-gebieden zijn de Europese “top-natuurgebieden”. Om deze gebieden officieel aan te wijzen, worden aanwijzingsbesluiten opgesteld, waarin de begrenzing en de natuurdoelen worden vastgesteld. Om het draagvlak voor de beheerplannen te vergroten werkte de NMU samen met de andere provinciale milieufederaties in het programma AveNatura2000. De NMU heeft hiervoor een folder gemaakt waarin alle bijzonderheden van de Utrechtse Natura2000 gebieden te zien is. Daarnaast was de NMU betrokken bij het opstellen van de beheerplannen.

De in december 2008 aangekondigde wegenplannen voor de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken zorgden in 2009 voor veel ophef. Nadat de petitie met bijna 20.000 handtekeningen werd aangeboden aan de kamerleden, daagde Milieuminister Camer de NMU uit om zelf een plan te maken. De uitdaging werd opgepikt en de Kracht van Utrecht ontstond. Dit bracht veel enthousiasme. Er ontstonden belangrijke resultaten ten aanzien van minder voertuigverliesuren en knelpunten in de regio. En dit onderwerp is dit jaar weer actueler dan ooit.  De Kracht van Utrecht is ook dit jaar weer actief! Vanwege de uitbreidingsplannen voor de A27 ten koste van het mooie Amelisweerd.

Tags: